Slavnostní akt Pražského hradu znamená připojení ke kampani Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové s názvem Olga je tu s námi. Akce se spolu s prezidentským párem zúčastnila i blízká přítelkyně paní Olgy Anna Freimanová a pomyslnou hymnu vzpomínkového orku Píseň pro Olgu zazpívala Aneta Langerová za doprovodu Jakuba Zítka a Maranatha Gospel Choir. 

„Je mi velkou ctí být u sázení 90. Stromu Olgy Havlové v blízkosti Hradu v Jelením příkopě. Věřím, že nás z tohoto místa bude svými kořeny i svou korunou chránit a připomínat nám, že dobrá vůle je základ dobré společnosti,“ říká Aneta Langerová.

Vysazení stromů se uskutečnilo už před pěti lety na počet nedožitých 85. narozenin Havlové. Tehdy bylo při slavnostních setkáních po celé zemi vysazeno 85 stromů. Nadace na výsadbu navázala během letošního roku a právě poslední, symbolický devadesátý byl vysazen na Pražském hradě prezidentem Petrem Pavlem a první dámou Evou Pavlovou.

„Každé ze setkání u nově vysazeného Stromu Olgy Havlové je spojeno s jednou z oblastí, které byly pro paní Olgu zásadní a jimž se naše nadace systematicky věnuje. Na Pražském hradě to bude téma „Psychologická pomoc dětem““, říká Monika Granja, ředitelka VDV a doplňuje: „Je více než symbolické, že se akce zúčastní i stávající první dáma paní Eva Pavlová, která se o psychologickou pomoc dětem a psychiatrickou péči o ně aktivně zajímá.“

Setkání na počest Havlové se uskutečňují v průběhu roku po celé republice, doposud se jich uskutečnilo 51. 

Olga Havlová
-narodila se 11. července 1933 v Praze a zemřela 27. ledna 1996
-bývala první dáma Československa v letech 1989-1992 a první dáma České republiky v letech 1993-1996
-po seznámení s Václavem Havlem se zapojovala do disidentských aktivit v roce 1982 podepsala Chartu 77
-jako první dáma se věnovala pomoci potřebným, za což byla po světě několikrát oceňována