Nezohlednění rozdílných nákladů svozu nádob podle jejich velikostí by vedlo ke skokovému zdražení poplatků na sídlištích a ve velkých bytových domech, upozornil náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly / STAN).

„V současném systému ve výši poplatků maximálně možně zohledňujeme reálné náklady na svoz. Proto lidé využívající největší nádoby na sídlištích platí za odpad v přepočtu na litr méně než ti, kteří mají vlastní malé nádoby,” prohlásil Hlubuček, který „skokové zdražení“ upřesnil jako nárůst o deset až dvacet procent.

V modelové situaci by si tak podle magistrátu čtyřčlenné rodina, která využívá pro sídliště typickou a zároveň největší nabízenou nádobu (objem 1100 l), připlatila při navržené sazbě 60 haléřů za litr zhruba dva tisíce korun ročně. Naproti tomu rodinný domek s nejmenší nádobou (70 l), dvěma obyvateli a svozem jedenkrát týdně, by ušetřil několik set korun.

Praha je přesvědčená o tom, že stávající výpočet ceny za odpad odpovídá skutečným nákladům a není proto v rozporu se zákonem ani diskriminační. Kvůli sporu o interpretaci nové legislativy se od jara „vleče“ příprava aktualizované městské vyhlášky o místních poplatcích za odpad, kterou musí hlavní město přijmout.

„Státní aparát, potažmo vláda musí vyřešit tento evidentní problém způsobený jejich interpretací novely zákona. Nechceme přihlížet zdražování vynucenému státem, které by se dotklo peněženek občanů, zejména na sídlištích. Ceny za odpady musí být nastaveny spravedlivě a logicky, k revizi znění proto vyzývám vládu dopisem a záležitost jsem také v úterý otevřel na jednání Svazu měst a obcí s vládou,” uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Vláda skrze Ministerstvo vnitra, které je „mediátorem“ příslušné legislativy spadající do více gescí, dosud trvala na jednotné ceně za litr nádoby. Podle Hřiba mohou být důvodem rozdílné pohledy jednotlivých rezortů. Primátor má prý nicméně čerstvý příslib, že celou záležitost stát se samosprávami ještě prodiskutuje. „Musíme je přesvědčit,“ shodují se přitom pražští politici.

„Současnou koalici kritizuji konzistentně od začátku volebního období zejména za její ideologický přístup k dopravě. V otázce poplatků za odpad je mi ale její úhel pohledu bližší, bez ohledu na blížící se volby. Argument, že cena by měla odpovídat reálným nákladům na svoz, mi přijde logický,“ řekl Pražskému deníku opoziční pražský zastupitel a zároveň vládní poslanec Patrik Nacher (ANO).

Ministerstvo vnitra má na starosti metodickou podporu při tvorbě nové pražské vyhlášky, skutečným autorem sporného výkladu zákona je ale Ministerstvo financí. „Ministerstvo vnitra si je vědomo, že tento výklad by mohl mít zásadní dopad do změny cen pro koncové uživatele a z titulu výkonu koordinační funkce nabídlo Praze další jednání za účasti Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí s cílem najít spravedlivé řešení popřípadě iniciovat změnu právní úpravy, bude-li to nezbytné,” sdělila Hana Malá z tiskového odboru Ministerstva vnitra.

„Dosavadní výklad považuji za sociálně nespravedlivý. Navrhovaný ministerský ‚paušál‘ neúměrně zatíží právě ty Pražany, kteří bydlí ve velkých domech a mohou nejméně ovlivnit velikost popelnice a četnost svozu,” zdůraznil Petr Hlubuček. Podle stávajících pravidel, která mají motivovat ke třídění odpadu, je v Praze levnější litr „komunálu” odloženého ve větších popelnicích oproti menším a relativně levněji vycházejí i častější svozy ve srovnání s méně častými.

Příklady měsíčních sazeb za svoz komunálního odpadu v Praze:
- nádoba 70 l: frekvence 1x za 2 týdny 112 Kč, 2x týdně 373 Kč
- nádoba 240 l: 212 Kč, 762 Kč
- nádoba 1100 l: 770 Kč, 2601 Kč
Zdroj: MHMP