Praha pozemky odkoupí od Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako vodní plocha a ostatní plocha se způsobem použití zeleň.

Zakoupené pozemky navážou na území, které Praha už vlastní. „Pozemky budou využity pro výstavbu suchého poldru na Botiči,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.