„Město podniklo další důležitý krok v rámci projektu zlepšení podmínek na sídlišti Vybíralka, kterým bylo vykoupení pozemků. Projekt se tak začíná úspěšně naplňovat. Vybíralka může sloužit jako inspirace pro další pražská sídliště. Zapojení místních obyvatel do plánování změn tam pomohlo lépe definovat konkrétní potřeby na změnu veřejného prostoru,“ uvedla náměstkyně Petra Kolínská.

Pilotní projekt hlavního města 

Jde o pozemky s veřejnou zelení mezi bytovými domy, pod parkovacími plochami a stavební pozemky. Celková plocha je 5 500 metrů čtverečních, které město pořídilo za více než 26 milionů korun.

Vybíralka je pilotním projektem, ve kterém Praha testuje, jak přistoupit k revitalizaci sídlišť. Do plánování se zapojili živnostníci, lokální sdružení a místní obyvatelé. Hlavním cílem projektu je zlepšit život na sídlišti.