Cenu se hlavní město podle jeho vedení rozhodlo udělit jako „zvláštní projev úcty a ocenění vědeckého přínosu a šíření mezinárodního věhlasu" Prahy ve světě.

Podle pražského magistrátu je život obou velmi úzce spjat s Prahou. Oba se v ní narodili a prožili většinu života. Vystudovali Univerzitu Karlovu (UK) v Praze a vedli významné pražské instituce.

Illnerová stála v letech 2001 až 2005 v čele Akademie věd ČR. V minulosti obdržela medaili Za zásluhy II. stupně nebo čestnou medaili Tomáše Garrigua Masaryka.

Koutecký je významný lékař, zakladatelem dětské onkologie v Československu. Působil jako první profesor oboru onkologie na UK v Praze.