Nové pokoje jednotky intenzivní péče s moderním přístrojovým vybavením, unikátní polohovatelná lůžka s nosností až 500 kilogramů pro extrémně obézní pacienty nebo speciální stropní zvedací systém pro manipulaci s nepohyblivými pacienty.

Ten usnadní zdravotníkům manipulaci s nepohyblivými pacienty až do 300 kilogramů váhy, jejich přesuny a převozy do koupelny.

To vše přinesla rekonstrukce jednotky intenzivní metabolické péče (JIMP) a první část XXL centra na lůžkovém oddělení III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN za téměř 100 milionů korun, z toho 70 milionů získala nemocnice z evropských dotací.

Nová lůžka usnadní práci především zdravotnickému personálu. „Dříve bylo třeba při manipulaci s extrémně obézním pacientem i deset lidí ze zdravotnického personálu. Na pomoc jsme si volali i saniťáky. Teď to zvládnou dvě až tři sestry,“ popisuje změnu vedoucí lékařka JIMP Jarmila Křížová.

Nové prostory jednotky intenzivní péče ve VFN pro extrémně obézní pacienty s komentářem vedoucí lékařky Jarmily Křížové:

Nové prostory jednotky intenzivní péče ve VFN pro extrémně obézní pacienty s komentářem vedoucí lékařky Jarmily Křížové | Video: Eliška Stodolová

Zrekonstruované prostory usnadní zkušenému týmu lékařů poskytovat specializovanou a multidisciplinární péči pro široké spektrum akutních interních stavů. „Jednotka intenzivní metabolické péče na naší klinice je druhou nejstarší jednotkou v republice a vůbec první v Praze,“ uvedl přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze Michal Kršek s tím, že oddělení, kde lékaři řeší velmi závažné, kritické, často unikátní stavy, svým vybavením už naprosto nesplňovalo požadavky kladené na moderní pracoviště.

Rekonstrukce trvala rok, práci suplovali ostatní oddělení

Kompletní stavební úpravy prostor trvaly zhruba jeden rok, kdy práci oddělení museli částečně suplovat kolegové z jiných částí nemocnice. „Všechny pokoje jednotky intenzivní metabolické péče jsou nové a na celé oddělení byly nainstalovány moderní medicinální rampy s rozvody kyslíku, vzduchu a další vybavení. Nový monitorovací systém umožňuje sledovat životní funkce pacienta, inovace se dočkala také infuzní technika,“ doplnila Křížová.

Oddělení je vybaveno polohovatelnými lůžky. Čtyři z nich slouží pacientům v závažnějším klinickém stavu a se selhávajícími životními funkcemi, další tři lůžka jsou určena pro pacienty s méně závažnými onemocněními.

„Bezkontaktní otevírání dveří na pokoje pacientů zásadním způsobem snižuje riziko přenosu nemocničních nákaz,“ zdůrazňuje Křížová, která je přesvědčena, že díky modernizaci a klimatizaci bude pro pacienty v závažném stavu pobyt na jednotce intenzivní metabolické péče snesitelnější.

Mezi časté diagnózy u hospitalizovaných pacientů patří selhání základních životních funkcí, stavy po břišních katastrofách, po chronickém střevním selhání. Součástí je i péče o diabetiky a pacienty s endokrinními onemocněními.

Obézních pacientů je v ČR hodně a jejich počet se stále zvyšuje. Republika kopíruje vývoj z USA, kde se očekává, že v roce 2040 bude celá polovina populace obézní. Zvyšuje se i počet pacientů s extrémní obezitou.

Na lůžkovém oddělení VFN hospitalizují přibližně 100 takových pacientů ročně a v ambulantní péči je v aktivním sledování několik set. Za extrémně obézního pacienta jsou považování lidé s BMI (index tělesné hmotnosti) nad 40.