S nějakou formou sexuálního násilí nebo obtěžování se podle údajů neziskové organizace proFem setká každá druhá Češka. Nejnovější a zatím nepublikovaný výzkum proFem pak ukazuje, že se znásilněním má zkušenost dokonce 20 % českých žen.

V České republice přitom dosud chyběl prostor, který by obětem sexuálního násilí nabídl komplexní služby a pomoc v krizi krok za krokem pod jednou střechou a na jednom místě.

„Z naší dlouhodobé praxe víme, že mnoha obětem stojí v cestě za řešením jejich situace a zlepšením psychického stavu systémové překážky, stigma a hluboký nedostatek specializované podpory. Stávající služby jsou roztříštěné a odborníci, kteří je poskytují, mají často velmi nízké povědomí o sexuálním násilí a jeho dopadech. To pak vede k opětovné traumatizaci obětí a další újmě,” objasňuje motivace za vznikem PORTu ředitelka proFem Jitka Poláková.

Veškerá pomoc pod jednou střechou

Lidé, kteří zažili sexuální násilí, se potýkají s dlouhodobými následky traumatu, které ovlivňují jejich psychiku, emoce a fyzické zdraví. Přesto se od nich očekává, že se zotaví v systému, který podle organizace proFem toto nebere na vědomí a neřeší jejich individuální potřeby a situaci.

Jedinečností vzniklého centra je koncentrace pomoci na jednom místě. Klientka se po příchodu setká s krizovou interventkou, která jí pomůže ve zlepšení aktuální situace, kdy se oběť cítí zahlcená emocemi nebo není schopná vykonávat běžnou činnost.

| Video: Youtube

Následuje sociální poradenství, kdy pracovnice pomůže klientce s orientací v následujících krocích a nastíní možné služby a řešení. Dále je přítomna právnička, která pomůže třeba i se sepsáním trestního oznámení a může oběť zastupovat u soudu. V centru Portu jsou i čtyři terapeutky, které klientkám pomohou vyrovnat se s negativním prožitkem. Poslední dvě jmenované služby jsou jako jediné zpoplatněné, jedná se o motivační poplatek v řádu stovek korun.

Výslech v bezpečném prostředí

Centrum také zavedlo výslechovou místnost, která umožňuje realizovat policejní výslech oběti v bezpečném a příjemném zázemí a zároveň natočit s klientkou rozhovor, který citlivě a odborně povedou vyškolené pracovnice. Pokud se žena posléze rozhodne trestný čin nahlásit, může tento rozhovor sloužit jako důkaz.

Podle vedoucí právničky Portu Petry Presserové se policisté s konceptem zatím opatrně sžívají. I když organizace s policií uzavřela memorandum, změna běžných procesů a výslechů na policejní stanici, mnohdy nepřizpůsobené citlivému stavu oběti sexuálního násilí, nastává jen pozvolna.

Krizový pokoj i ordinace na testování nemocí

Obětí znásilnění a dalších forem sexuálního násilí u nás v posledních letech přibývá. V loňském roce bylo policii nahlášeno přes 900 případů znásilnění, dosud nejvíce v historii. Centrum Port má v plánu za několik měsíců otevřít i krizový pokoj přímo ve svých prostorách, který nabídne klientkám i jejich dětem bezpečné prostředí až na 7 nocí. Služba bude dostupná na přelomu dubna a května.

Petra Presserová, vedoucí právniček v Portu, popisuje místnost pro krizovou intervenci | Video: Eliška Stodolová

V únoru nebo březnu zahájí provoz i ordinace, která v Portu nabídne testování na pohlavně přenosné nemoci a sběr a uchování vzorků a důkazů tak, aby v případech znásilnění klientka nemusela za doprovodu policie do nemocnice. Takový odběr nyní provádí nemocnice pouze v případech již zahájeného trestního řízení. V Ordinaci Portu ale bude možné sběr a uchování vzorků nabídnout i bez nutnosti zahájeného trestního řízení.

Centrum má nyní vyčíslené náklady na provoz 18 milionů korun na rok. Ředitelka Poláková upřesnila, že zatím nemá zajištěné financování ani do konce roku. S provozem mají pomoci norské fondy, pražský magistrát, Praha 6 i množství dobrovolných dárců.

PORT, provozuje nezisková organizace proFem

- Adresa centra: Břevnovská 1692/6, 169 00 Praha 6
- Spuštění služeb pro oběti násilí: 22.ledna 2024.
- Služba sběru vzorků a testování nemocí bude spuštěna na přelomu února/března 2024.
- Spuštění služby krizového pokoje bude následovat, odhadem na přelomu dubna/května 2024.
- Jak se objednat: telefonicky na čísle 608 22 22 77 každý všední den od 9 do 15 hodin, e-mailem na poradna@profem.cz
- Krizová intervence bez objednání: Po, Út, Čt 9:00-18:00, St, Pá 9:00-15:00 (poslední klientku přijímáme 30 min před koncem pracovní doby).
- K využití služeb PORTu nejsou potřeba žádné žádanky. Služby poskytujeme diskrétně a důvěrně. - - Většinu služeb je možné využít i anonymně.
- Další informace na www.profem.cz