Copilot netají své „pocity“; dokonce doprovázené usměvavým smajlíkem: „To je zajímavá otázka.“ Stranou pozornosti neponechává ani zdroje, ze kterých čerpal: web magistrátu Praha.eu a spolupracující Praha TV.

Mezi „některé věci, které by mohly překvapit obyvatele Prahy v roce 2024“, Copilot zařadil i nabídku, která už v té době nebyla aktuální:zvýhodněné vstupy do zoo, botanické zahrady platné pouze 1. ledna – s odkazem na novoroční dárek od hlavního města, který má podpořit kulturní a rekreační aktivity Pražanů.

Copilot dále jako překvapení pro rok 2024 uvádí: „Zahájení výstavby metra D. Tato nová linka bude spojovat centrum s jihovýchodem města a zlepší dopravní situaci v této oblasti. Metro D by mělo být dokončeno do roku 2030.“ Jako další „překvapení“ připomíná transformaci náměstí Jiřího z Poděbrad. „Praha žádá stát o dotaci na rekonstrukci tohoto historického prostoru, který by měl získat nový vzhled a funkce. Náměstí by mělo být více zelené, přátelské a bezpečné pro chodce i cyklisty.“ konstatuje Copilot.

Pracovní setkání při příležitosti dokončení geologického průzkumu metra D a prohlídka dvou největších lokalit PAD4 a VO-OL včetně děl vytvořených v podzemí.
DPP podepsal smlouvu na monitoring a pasportizaci druhého úseku metra D

Bard zdroje svých poznatků blíže neupřesňuje. Nabízí nicméně zcela jiná témata: rozvoj nových technologií, změny klimatu a „nové trendy“ ve společnosti. Konkrétně k novým technologiím Bard uvádí že Praha je město s bohatou historií a tradicí, ale zároveň je také otevřené novým technologiím.

„V roce 2024 by mohlo dojít k dalšímu rozvoji těchto technologií, například v oblasti umělé inteligence, autonomních vozidel nebo virtuální reality,“ míní. S dodatkem, že to by mohlo mít významný dopad na život obyvatel města: například v oblasti dopravy, práce nebo vzdělávání. Asi poněkud optimisticky Bard soudí, že autonomní vozidla by již v roce 2024 mohla být běžnou součástí pražského provozu. Jestliže platí, že „slibem nezarmoutíš“, obecně tak lze soudit, že Bard klidně může kandidovat i do zdejší politiky. Umí se totiž vyjádřit tak, že neurazí.

Tramvaj Škoda 14T v nové vizuální šedo-červené podobě Pražské integrované dopravy (PID).
Cestující, pozor: V novém roce čekají městskou hromadnou dopravu v Praze změny

To ostatně platí i v dalších oblastech. „Umělá inteligence by mohla být využívána v oblasti bezpečnosti, dopravy nebo zdravotnictví. Virtuální realita by mohla být využívána v oblasti vzdělávání, kultury nebo zábavy,“ konstatuje. Možné to je, ale uvidíme. To ostatně platí i v oblasti změn klimatu.

„Praha je město s mírným klimatem, ale i zde se projevují dopady změn klimatu. V roce 2024 by mohlo dojít k dalšímu zvyšování teplot, častějším extrémním povětrnostním jevům nebo k poklesu hladiny podzemní vody. To by mohlo mít významný dopad na infrastrukturu města, například na kanalizaci nebo zásobování vodou.“ usuzuje umělá inteligence. Těžko soudit, nakolik ví třeba o zásobování pitnou vodou z Žeiivky – jisté však je, že očekává hic a další extrémy. „Praha by mohla být častěji postižena suchem nebo záplavami. Teploty by mohly v létě dosahovat vyšších hodnot než v současnosti. Počet tropických nocí by mohl být vyšší,“ usuzuje podle vyhodnocení dosavadních testů publikovaných na internetu.

Jestliže Bard zmiňuje nové trendy ve společnosti, připomíná, že Praha je město s různorodou populací a kulturou. „V roce 2024 by mohlo dojít k dalšímu rozvoji těchto trendů, například v oblasti multikulturalismu, sociální inkluze nebo ochrany životního prostředí. To by mohlo mít významný dopad na každodenní život obyvatel města,“ usuzuje na očekávající zlepšení sociální inkluze i na to, že prioritou by se mohly stát ochrana životního prostředí a prosazování trendu, že Praha bude ještě multikulturnější městem než dřív. „Samozřejmě je těžké předpovědět, co přesně se v roce 2024 v Praze stane. Tyto příklady jsou pouze spekulací,“ nechává si Bard zadní vrátka. „Je ale možné, že se budou skutečně naplňovat,“ usuzuje.