Marek Vácha z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy současně upozorňuje na webové stránky novyhlavak.cz, který přibližuje vítězný koncept soutěžního dialogu na úpravu nádraží a okolního území.

„Každý si může prohlédnout, jak bude vypadat rozšířená odbavovací hala, velká zastřešená plocha s tramvajovou zastávkou nebo otevřený přístup k historické Fantově budově,“ zve k bližšímu seznámení.

Z nedávné minulosti je známo, že seznámit se s návrhem dánských architektů má zájem odborná i laická veřejnost. A z obou táborů zaznívají velmi protichůdné hlasy: jak nadšeně obdivné, tak odmítavé. Od listopadového představení návrhu kodaňského studia Henning Larsen Architects se zdá, že nesouhlas zní poněkud hlasitěji.

Odpůrcům se jednak nezamlouvá záměr ubourat část nynější „nové“ odbavovací haly – zde panují i poměrně vášnivé debaty kolem hodnoty stavby a její památkové ochrany – jednak odmítají vznik mohutné dřevěné konstrukce nesoucí zastřešení. Mimo jiné se také ohrazují proti odhadovaným nákladům. Praha i Správa železnic nicméně na hodnotách projektu trvají. Podle předpokladů by se mohlo začít stavět zhruba v roce 2028 – a hotovo by pak mělo být za tři roky.

Zastánci oceňují především ohlašovanou připravenost na zdvojnásobení nynějšího počtu cestujících, kdy by nádražím mohlo projít až 200 lidí denně, i usnadnění vzájemných přestupních vazeb mezi vlaky, metrem, tramvajemi, autobusy i taxíky.

Vyzdvihují však také celkovou proměnu lokality včetně nových přístupů od Václavského náměstí i Bolzanovy ulice rovnou k vlaku, oživení objektu garáží – a především revitalizace Vrchlického sadů, dnes nelichotivě přezdívaných jako Sherwood. A mimo jiné chválí i větší prostory a plochy chystané pro čekání i služby či nákupy.

Pohled na navrhovanou proměnu hlavního nádraží

* Více prostoru pro čekání i obchodů a služeb:

- Součástí návrhu je zvětšení vytápěných čekacích prostor pro cestující v blízkosti vlaků, a to zhruba o 1250 metrů čtverečních: v této části haly by mohly čekat minimálně dva tisíce osob. Navíc bude možné využít čekací prostory v nově zrekonstruované historické Fantově budově.
- V blízkosti prostor pro čekání vzniknou vytápěné obchody, kavárny a restaurace. Další budou umístěné v zastřešené venkovní části.
- Celková plocha určená pro služby cestujícím a obchody se oproti současnosti zvětší o tisíc metrů čtverečních.

* Z Václaváku rovnou k vlaku:

- Prostor v přední části haly, který dnes není příliš využívaný, bude nově otevřený do všech stran a propojený s parkem. Díky otevření celé plochy budou cestující moci na nádraží přicházet ze všech směrů, tedy přímo z Vrchlického sadů, od ulice Bolzanova nebo z Václavského náměstí. Výsledné zpřehlednění území umožní cestujícím okamžitou orientaci i příjemný pohyb v prosvětleném a otevřeném prostoru.
- Kompletní zastřešení poskytne větší komfort, protože cestující mohou přejít z tramvajové zastávky přímo před halou až do metra, vlaku, autobusu i na taxi bez bloudění a suchou nohou. Při tom se otevírá výhled na impozantní historickou Fantovu budovu.
- Samozřejmostí je bezbariérovost celého prostoru. Boční vstupy z parku budou například ve stejné úrovni jako přístupy k vlakům.

* Unikátní zastřešení:

- Hala má navržené unikátní zastřešení. Dřevěnou konstrukci bude pokrývat střecha z ETFE fólie, která zároveň ochrání konstrukci před povětrnostními vlivy. V horních polohách lišt bude zároveň instalován systém ochrany proti sedání ptáků.
- Materiál střechy je recyklovatelný a díky svým povrchovým vlastnostem má samočisticí vlastnosti.
- Střecha je navržena tak, aby se veškerá dešťová voda dala zachytávat a následně využívat k závlaze parku.

* Moderní a funkční park:

- Nutnost revitalizace zanedbaného parku je zásadní nejen pro bezpečnost a pohodlí lidí, ale také kvůli adaptaci města na klimatické změny. Návrh počítá se zachováním všech zdravých stromů, ale také s postupnou obměnou a výsadbou nové zeleně, která je vhodná pro dané prostředí a lokalitu.
- Součástí návrhu jsou též travnaté plochy vymezené pro odpočinek, dětské hřiště apod. Přehledný a otevřený park bez zanedbaných zákoutí bude pro návštěvníky bezpečnější – a také jednodušší na údržbu.

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy