Noc vědců otevírá veřejnosti v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se obvykle běžný smrtelník nedostane.  Návštěvníci lékařské fakulty si mohli prohlédnout pitevny, vyzkoušet si moderní anatomický stůl či si prověřit své znalosti v kvízu.

O Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Lékařská fakulta je součástí Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348. Z původní jediné fakulty vznikly v roce 1953 v Praze fakulty tři, mezi nimi i Fakulta dětského lékařství. Ta se od roku 1990 nazývá 2. lékařská fakulta. Výuka teoretických předmětů probíhá převážně v areálu teoretických a preklinických ústavů v Plzeňské ulici v Motole. 
Zdroj: www.nocvedcu.cz