Setkání Rehabilitační pomůcky pro děti s postiženám organizace EDA si dalo hlavně za cíl mezioborové spojení.

“Z vlastní zkušenosti víme, jak je pro rodiče často těžké se orientovat v tom, jaké mají možnosti při výběru rehabilitačních pomůcek. Trh se rychle vyvíjí a existuje nepřeberné množství možností, ale pro mnohé odborníky není snadné se v tomto rychlém tempu snadno orientovat,” vysvětluje ředitelka organizace EDA, Mgr. Petra Mžourková.

Výběr vhodných pomůcek může být pro spoustu rodin náročné. Rodiče často neví, jaká konkrétní pomůcka by byla pro jejich dítě vhodná. „Včasně a správně zvolená podpůrná rehabilitační pomůcka je klíčovým předpokladem prevence zdravotních rizik, zlepšení zdravotního stavu dítěte a kvality jeho života i celé rodiny,“ upřesňuje garantka akce a ředitelka SPC EDA, Mgr. Martina Králová.

Setkání mělo rovněž podpořit povědomí o profesionální službě rané péče a speciálně pedagogických centrech, které hrají v péči o dítě s postižením nezastupitelnou roli.