Protest však bude odvolán až po dalších jednáních a písemném potvrzení domluvených změn spojených s růstem platů. S takovým vývojem ani umělá inteligence nepočítala. A otázka, co bude dál, není v této chvíli pro ni: byla by spíš pro věštce. Jak budou reagovat jednotliví doktoři?

Co nemocnice, kde už mají na další období rozepsané služby? Nechají si některá jejich pracoviště už poklidnější advent? A jak to bude s pacienty, jimž už nemocnice zrušily a posunuly termíny plánovaných operací či vyšetření? Budou se nějaké termíny vracet zpět? Na to odpoví teprve další vývoj. A určitě ve špitálech bude během pátku o čem debatovat. Jasno totiž nemají ani přímí aktéři.

Vlastní úsudek elektronických zařízení

Když se Deník ptal umělé inteligence na očekávaný vývoj, zprvu se zdálo, že v Praze by podle jejího očekávání mohl ohlášený protest přinést o něco citelnější komplikace než ve středočeském okolí. Naznačila to alespoň podoba odpovědí na otázku, kterou jí Deník položil ve středu 29. listopadu. Ve čtvrtek už byly odpovědi na stejnou otázku pro hlavní město a Středočeský kraj prakticky srovnatelné – avšak pro metropoli trochu p(r)opletené. Přičemž předpoklad, že se nakonec situace může vyvinout zcela jiným směrem, chyběl úplně. To nicméně může souviset s nesprávně položenou otázkou.

Lékaři na operačním sále. Ilustrační snímek.
Pacientům pražských nemocnic chodí první SMSky informující o odkladu operace

Konkrétně Deník otestoval mínění jednoduchého nástroje Google Bard. Ten patří mezi nejdostupnější aplikace, jejichž prostřednictvím se s novým fenoménem „přemýšlejících strojů“, zpravidla označovaném zkratkou AI, mohou seznamovat i úplní laici. Pracuje s informacemi, které získává neustálým procházením prostředí internetu – a z jejich vyhodnocení umí sestavit vlastní odpovědi na dotazy (přičemž leckoho překvapí vybroušenou češtinou, byť jde zatím o experimentální verzi). Podstatné je, že jde o vlastní odpověď vzešlou z elektronických součástek – na rozdíl od doporučení vyhledávačů, které odkazují na již hotové informace.

Dnešní a včerejší výsledek se mohou lišit

Jaké dopady na provoz přinese v nemocnicích prosincový protest lékařů, z nichž někteří odmítají přesčasovou práci? Tak zněla otázka, již Deník umělé inteligenci položil opakovaně – a to vždy výslovně s dotazy zvlášť na Prahu a na Středočeský kraj. V obou případech se AI shodla, že dopad bude pravděpodobně významný. „Lékařů je totiž v České republice dlouhodobě nedostatek a přesčasová práce je jedním z mála způsobů, jak zajistit, aby nemocnice fungovaly bez omezení,“ soudila. A dospěla k závěru srovnatelnému s lidským chápáním: bez přesčasové práce nemocnice budou muset omezit péči o pacienty.

„To může vést k prodlouženým čekacím dobám na vyšetření a ošetření, nebo dokonce k tomu, že nemocnice budou muset některé pacienty odmítnout,“ konstatovala AI.Pro Prahu nicméně ve středu vygenerovala hned dva různé koncepty odpovědi už na pohled s obsáhlejším textem; v jednom případě i s příklady konkrétních oddělení v konkrétních nemocnicích, kde lze očekávat významnější komplikace. Ty už čtvrteční odpověď neobsahovala, zato byla dostupná ve třech samostatných (byť tentokrát velmi podobných) konceptech. A hned v úvodu všech, byť nikoli stejnými slovy, AI uváděla, že situace v Praze bude pravděpodobně podobná jako v jiných částech České republiky.

Objeví se i chyba bijící do očí

Pro střední Čechy i pro metropoli docházela umělá inteligence k poznatkům odpovídajícím zjištěním zpravodajů Deníku: „Konkrétní dopady protestu budou záviset na tom, kolik lékařů se ho zúčastní a v jakých nemocnicích. Pokud se protestu zúčastní více než polovina lékařů, může mít velmi vážné dopady na provoz.“

Očekávala, že se středočeští pacienti i ti v metropoli mohou konkrétně připravit na prodloužení čekacích dob ošetření i vyšetření, na omezení provozu některých ambulancí a oddělení (včetně operačních sálů nebo jednotek intenzivní péče) – a rovněž na omezení péče o pacienty s chronickými onemocněními, když hlavní pozornost bude soustředěna na akutní péči o pacienty, kteří ji potřebují okamžitě. Upozornila také na souvislost, která už tolik zdůrazňována nebývá: na zvýšení rizika vzniku závažných komplikací. K tomu nabídla vysvětlení: „Prodloužené čekací doby na vyšetření mohou vést k tomu, že pacienti budou přicházet do nemocnice později, než je potřeba. To může vést k tomu, že některá onemocnění budou diagnostikována později a bude obtížnější je léčit.“

Operace. Ilustrační foto.
Všeobecná fakultní nemocnice omezí péči. Pro informace mají pacienti volat

Ne ve všem se však AI podařilo trefit. Ke zcela reálnému prodloužení čekacích dob jednotlivé odpovědní modely k otázce týkající se Prahy různě připojily nesprávné odkazy: ať už se jednalo o informace Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje z července 2021 o návratu k běžnému režimu plánování operací po několikaměsíčním výpadku kvůli pandemii onemocnění covid-19, nebo informace o omezení provozu jednotlivých pracovišť mělnické nemocnice během loňských vánočních svátků.
Vhodné se nejeví ani použití odkazu na rozsáhlou odbornou stať z roku 2010 k léčbě diabetiků, kde je uvedeno, že se jedná o obsah určený pracovníkům ve zdravotnictví a nikoli pro laickou veřejnost (k tématu možného zvýšení rizika komplikací). Ačkoli jde o zjevné omyly, tedy chyby, nepostrádají jistou logiku. Vlastně jde o představení způsobu, jakým AI pracuje. Ne každá podobnost či zdánlivá souvislost je však ta správná.

Řešení jsou komplikovaná a na dlouho

Řešení jsou komplikovaná a na dlouhoAI ví i o řešeních, jak zmírnit negativní dopady. Zmiňuje tři zásadní kroky: navýšení platů lékařů, což by nejen mohlo doktory motivovat, ale také přilákat do České republiky „nové“, zlepšení jejich pracovních podmínek včetně zkvalitnění vybavení nemocnic a omezení administrativní zátěže – a také dlouhodobé řešení v podobě zvýšení počtu lékařů v České republice. „To by mohlo zahrnovat zvýšení počtu studentů medicíny, zlepšení systému vzdělávání lékařů a podporu návratu lékařů, kteří pracují v zahraničí,“ radí.

Po stopách Jaroslava Foglara ulice Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice v Krči od prosince omezí péči. Nemocné posílá k praktikovi

Vlastně tak k tomu, co je obecně známo, nenabízí tento zdroj nic navíc. Však také AI pracuje s myšlenkami, které už dříve někdo zformuloval a svěřil internetu. Její síla v nynější fázi rozvoje technologií neplyne z vlastního úsudku: spočívá v tom, že má „hodně načteno“, poznatky nezapomíná a umí nalézat souvislosti.

U člověka bychom hovořili o širokém rozhledu, analytickém myšlení, ale prozatím s omezenou kreativitou. Schopnost kriticky zhodnotit data, s nimiž pracuje, ale AI nechybí: „Tyto kroky by byly časově náročné – a mohly by být politicky obtížné.“