Za průkopníka robotických cévních operací je považován primář prof. Petr Štádler, který je zároveň školitelem pro lékaře z celého světa.

Nejčastější výkony představují operace výdutí břišní aorty a zúžených nebo uzavřených pánevních tepen či břišní aorty. Dvacetiletá zkušenost a nová generace robota Da Vinci pomáhají chirurgům provádět stále náročnější úkony a širší spektrum operací.

Zdroj: Youtube

Při operaci výdutě břišní aorty se postižená část nahrazuje cévní protézou. Možností pro provedení operací je mnoho - otevřená, endovaskulární, laparoskopická nebo robotická. Právě robotická operace je po endovaskulárním zákroku pro pacienta nejšetrnější. Pacient má na břiše místo řezu několik malých vpichů a rychleji se zotavuje a má zanedbatelné riziko, že se mu vytvoří kýla v jizvě.

Příčinou vzniku výdutě břišní aorty jsou degenerativní změny její stěny, nejčastěji na podkladu aterosklerotických nebo i zánětlivých změn, ale i vrozená onemocnění pojivové tkáně. Častěji jsou postiženi muži, u kterých výskyt výdutě břišní aorty významněji stoupá ve věku nad 50 let.

„Hlavní nebezpečí spočívá v riziku prasknutí výdutě aorty, které pak představuje osmdesát až devadesátiprocentní úmrtnost,“ vysvětlil primář Štádler, zatímco riziko úmrtí po plánovaném chirurgickém řešení je tři až pět procent. V případě rizikových ukazatelů proto prevence hraje zásadní úlohu.

Operace. Ilustrační foto.
Unikátní operace aorty. Místo skalpelu použije lékař robota

Ke vzniku tohoto onemocnění mají někteří lidé genetické dispozice. Kromě dědičného zatížení k němu přispívá i vysoký krevní tlak, nesprávná životospráva, kouření a nedostatek pohybu a také bílá rasa (u bělochů je výduť častější).