Nekomunikoval – a nepodařilo se o něm zjistit jakékoli podrobnosti. Nepomohlo ani rozsáhlé policejní pátrání, jehož součástí byly vedle šetření v okolí místa nálezu i v okruhu bezdomovců po celé Praze také snahy o ztotožnění pomocí dostupných databází. Nic však neprozradily otisky prstů, stejně jako analýza DNA nebo pátrání v seznamech pohřešovaných osob u nás i v okolních státech. Žádné poznatky nepřinesly ani žádosti o pomoc adresované veřejnosti.

Kriminalisté dospěli k závěru, že by mohlo jít o cizince bez rodinných vazeb v České republice. Je to ale jen spekulace vycházející z jediného prokázaného faktu: k osudům dotyčného ani k jeho totožnosti se nepodařilo zjistit ani sebemenší indicie. Na tom se nic nezměnilo dodnes, stejně jako na na faktu, že dotyčný je stále v péči lékařů. A na tom, že stále nekomunikuje. Vlastně ani není jasné, zda alespoň částečně rozumí tomu, co mu říká okolí.

Jeho osud nyní připomnělo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, na které upozornil server iDnes. Nejvyšší soud se ztotožnil s předchozími stanovisky Obvodního soudu pro Prahu 5 a Městského soudu v Praze, které odmítly snahu motolské nemocnice, aby byla tomuto pacientovi identita přidělena úředně, a to jako náhradní do zjištěni skutečné totožnosti.

Nemocnice navrhla jméno Adam podle biblického příběhu a příjmení Letenský s odkazem na jediné známé místo, které je spjato s jeho osudem. Měl také získat rodné číslo a určeného opatrovníka. To všechno by nemocnici umožnilo účtovat náklady za poskytovanou péči Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Soudy však v řízeních, táhnoucích se od roku 2019, nevyhověly. Nelze podle nich přidělit někomu novou totožnost jenom proto, že ta jeho skutečná není známá. Je žádoucí ji zjistit - byť je soudům známo, co vše už úřady i policie udělaly, aniž to přineslo jakýkoli pokrok. Není to však důvodem k tomu, aby byla dospělému člověku přidělena náhradní identita; ani s dočasnou platností. I s odkazem na Listinu základních práv a svobod.

K mediálnímu zájmu o osud tohoto muže nemůže mluvčí motolské nemocnice Pavlína Danková sdělit nic nového. Muž s projevy emocí a komunikace odpovídajícími nejvýše ročnímu miminku, kterému s udržováním životních funkcí pomáhají přístroje, zůstává panem Neznámým. Kromě zdravotnických údajů, které sama zjistila, o něm nemocnice nic neví. Náklady na léčbu pacienta, který sice zcela zjevně existuje, avšak ocitl se „mimo právní systém“, tak musí hradit z vlastních prostředků.

Podle toho, k jakým závěrům dospěly tři soudy – dva pražské a jeden v Brně – je zřejmé, že další pokus o úřední přidělení identity by neměl naději na úspěch. Odůvodnění jejich verdiktů hovoří jasnou řečí. A podle všeho by se to vztahovalo i na případné podobné případy, které se mohou objevit.