Aktuálně ENHCC spojuje kaplanské organizace z 31 evropských zemí, přesah má i za geografické hranice Evropy. Její charakter je ekumenický a aspirací je být srozumitelným partnerem i v multikulturním a sekulárním prostředí dneška. Za ČR jsou členy ANHC obě naše kaplanské asociace, Asociace nemocničních kaplanů a Katolická asociace nemocničních kaplanů. Letošního setkání se zúčastní na  90 kaplanů, jeho součástí je návštěva pěti pražských nemocnic, setkání s tamními nemocničními kaplany a také ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Víta.

První setkání zdravotnických kaplanů proběhlo v Berlíně v roce 1990 krátce po pádu Berlínské zdi v atmosféře znovu se sjednocujícího Německa a vlastně celé Evropy. Další se odehrávala víceméně ve dvouletých intervalech.

I samotná evropská síť (ENHCC) vznikla v rámci jednoho z nich. Byla založena v roce 2000 během 6. setkání, kterého se účastnilo 23 zástupců z 15 evropských zemí. Smyslem bylo poskytnout platformu pro sdílení zkušeností a dobré praxe napříč evropskými státy i podpora  dostupnosti kvalitní spirituální péče. V rámci setkávání ENHCC byl v červnu roku 2017 v belgické Lovani založen výzkumný institut ERICH (European Research Institute for Chaplains in Healthcare), který spolupracuje na mezinárodním poli s dalšími relevantními institucemi a šíří a popularizuje výsledky své práce.

Letošní téma „Být kaplanem ve zdravotnictví: zůstat přítomný a zapojený v křehkém světě“ reaguje na aktuální výzvy, kterým kaplanská služba napříč evropskými státy čelí.

Nabídne čtyři hlavní přednášky osvědčených autorů, mezi kterými nechybí Tomáš Halík z Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě věnuje i spirituální péči ve zdravotnictví a také vzájemnému vztahu náboženské víry a současné společnosti. Připraveno je i 19 kratších sdělení včetně workshopů, chybět nebude ani sdílení zkušeností a výsledků nejnovějších výzkumů.