„Revoluční je frekventovaná ulice jak z hlediska aut, tak z hlediska chodců – denně tu projíždí téměř 10 000 automobilů. Z větší části jde o tranzitní dopravu, která ulici využívá jako dopravní tepnu. Myslím ale, že Revoluční má na víc,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Čeho se studie bude týkat 

Revoluční ulice propojuje náměstí Republiky a Štefánikův most. V místech kudy vede, stály dříve hradby, které oddělovaly Staré město od Nového. V okolí ulice je celá řada institucí, dva obchodní domy (Kotva a Palladium), které z ulice dělají rušnou třídu. Pro chodce je tento prostor ne moc komfortní. Jsou zde úzké chodníky a špatně přístupné tramvajové zastávky.

Studie se bude týkat piazzety před Kotvou, Revoluční ulice, předpolím Štefánikova mostu a náplavkami pod Dvořákovým nábřežím a nábřežím Ludvíka Svobody. Uvažuje se tedy i o rozšíření chodníků a zavedení cykloopatření či výsadba stromů.

Vstupní prostranství Starého města 

Cílem je zlepšit podmínky pro chodce. Studie by zároveň měla odpovědět na otázku po budoucnosti parčíku u Štefánikova mostu.  V minulosti se diskutovalo, že by zde mohl vyrůst objekt tzv. Zlaté vejce, který by sloužil jako galerie pro Muchovu Slovanskou epopej. Studie by měla ukázat, jak bude území vypadat, kdyby se město rozhodlo parčík revitalizovat či ho zastavět.

„Revoluční ulice je jedním ze vstupních prostranství Starého města. Zároveň je to ale asi nejméně sympatická ulice Prahy 1, zejména pro pěší, což se odráží v tom, že tudy nechodí turisté. Koncepční změna této lokality je tak nezbytná," uvedl náměstek Petr Dolínek.

Hledání projektanta 

„S tvorbou koncepčních studií již máme velkou zkušenost. Osvědčily se jako vhodný nástroj při plánování změn ve veřejném prostoru,“ řekl ředitel IPR Praha Ondřej Boháč. „Podobné studie proměny ulic často zpracovávají naši architekti z IPR, poslední dobou však v zájmu větší pestrosti nápadů vybíráme externí zpracovatele.“doplnil Boháč.

Studie by měla být hotova a projednána do května příštího roku. Pak bude následovat výběrové řízení na projektanta pro projektovou dokumentaci. Náklady jsou odhadovány na 650 miliard a k realizaci by mohlo dojít v roce 2019.