Informace o pochybení vzešla z výsledků mimořádné magistrátní kontroly. Ta potvrdila závěry analýzy, kterou pro Prahu vypracovala firma Deloitte Advisory. Prahou stoprocentně vlastněná organizace podle kontroly mimo jiné dodavatelům proplácela faktury na vyšší částky, než jaké byly vysoutěženy, proplácela duplicitní faktury a netransparentně vybírala vítěze soutěží, vyplývá z neveřejných materiálů určených radě města.

Primátor na dotaz ČTK, co s podezřením bude dělat, nejprve neodpověděl, následně si ale nechal zpracovat další zprávu, podle které byl sice zřejmě spáchán trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, škodu ale prý nelze vyčíslit. Navíc by bylo obtížné prokázat úmysl. „Ke způsobení škody či opatření prospěchu nemusí ve skutečnosti vůbec dojít," uvedli úředníci ve zprávě, kterou má ČTK k dispozici.

Ředitel organizace Václav Kroutil už na začátku listopadu ČTK řekl, že kvůli pochybení dostali výpověď dva vedoucí zaměstnanci. „Na základě zjištění kontroly jsem s okamžitou platností zavedl nápravná opatření," uvedl. Podobná situace by tak podle něj už neměla nastat. Škoda prý žádná nevznikla.

Úředníci se při kontrole zaměřili na několik zakázek z let 2010 až 2012. Většina z nich se týká úklidu a údržby lesoparku Stromovka. Za práce byly vyplaceny částky v řádu několika milionů korun. V závěrech kontroly se píše, že městská organizace při posuzování soutěžících použila netransparentní hodnocení, nezákonně rozdělila zakázku do několika menších a neoprávněně zadala zakázku bez výběrového řízení. Dále pak prý vyplácela vyšší částky, než byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Při nákupu vozidel se zase lišily vysoutěžené ceny od skutečně fakturovaných.

Lesy hlavního města Prahy byly založeny v roce 1992. Podle webu má na starosti 2400 hektarů městských lesů, pečuje o 90 malých vodních toků, spravuje více než 100 vodohospo­dářských děl v Praze. Vede středisko ekologické výchovy, pod které spadá záchranná stanice pro živočichy v Jinonicích.