Zeptáte-li se zahraničního nebo i českého turisty, aby zmínil zajímavá místa v Praze, vyjmenuje vám nejznámější monumenty metropole. Ale pozoruhodných zákoutí a přírodních a technických památek nevšedních svou historií, které nejsou tak známé, ale přesto stojí za pozornost, je v hlavním městě mnoho.

„Praha není jenom Pražský hrad, Karlův most nebo Vyšehrad. Památek, co se v hlavním městě nachází, ale jsou opomíjené, je několik desítek. To jsme chtěli soutěží Zapomenutá místa Prahy připomenout,“ vysvětluje Andrea Kulišanová z marketingového oddělení Pražské informační služby.

Vyhodnocení soutěže se konalo včera dopoledne formou slosování. Na třetím místě se umístila umělá jeskyně Grotta v Havlíčkově sadech od Zdeňky Trenčínské, stříbrnou příčku obsadila Kaple nalezení sv. Kříže v Praze 5, kterou zaslal Daniele Aubert a první místo Prosecké skály, nacházející se na rozhraní Libně a Proseku, opět od Zdeňky Trenčínské.

Zákoutí, budovy, památníky a další stavby, které lidé vyfotografovali a zaslali do soutěže, jsou často kolemjdoucími opomíjené nebo se s nimi Pražané natolik sžili, že už je vnímají jako běžnou součást architektury a nepřipisují jim historickou hodnotu. „Máme se skutečně čím chlubit,“ podotkla před slavnostním slosováním Jaroslava Nováková, ředitelka pro cestovní ruch a odborné činnosti PIS.

close zoom_in Soutěž Zapomenutá místa Prahy byla rozdělena do čtyř kategorií: architektura, církevní památky, technické památky a přírodní zajímavosti.

Z církevních památek účastníci soutěže fotografovali kupříkladu románské rotundy. „Ty jsou často opomíjené, jelikož je v mnoha případech obklopuje modernější architektura,“ uvedla Nováková. V sekci sakrálních staveb se objevovaly i zapomenuté hřbitovy jako je například vojenský hřbitov na Hradčanech.

Do kategorie technických památek zaslali respondenti snímky komínů, které byly dříve součástí továrních komplexů nebo manufaktur ze začátku druhé poloviny 19. století. Další zajímavou, ale opomíjenou technickou stavbou je i secesní průmyslový areál bývalé branické ledárny, který je od roku 1964 chráněnou stavební památkou. Přesto o tomto objektu českého průmyslového dědictví málokdo ví.

V kategorii přírodních zajímavostí se objevily například Meandry potoku Botič v Hostivaři, které byly vyhlášeny v roce 1968 přírodní památkou.

Kromě zmíněných míst a staveb si veřejnost všímala i nově opravených či znovu zpřístupněných lokalit. Pozornost se dostala také detailům jako jsou domovní kliky, domovní znamení či pražské pumpy památníky každodenního života dřívějších obyvatel Prahy.

Kromě prvotního úkolu Pražské informační služby, tedy zviditelnit málo známá či zapomenutá místa, dali respondenti soutěži i druhotné poselství.

„Byla jsem mile překvapena, že lidem není lhostejno jejich okolí, všímají si všeho kolem sebe. Snaží se i tak upozornit na to, že v jejich okolí není vše v pořádku,“ vysvětluje Nováková. „Využili soutěže také k tomu, aby ukázali, že je to nádherná věc, ale že je zanedbaná. Jakoby říkali: pomozte nám to nějakým způsobem uvést do pořádku,“ dodává.

Snahu zlepšit stav některých zapomenutých míst podpoří Pražská informační služba spolu s městskými částmi, jež se na soutěži také podílely.

Hlavním záměrem projektu je rozšířit turistický ruch i za hranice centra a podpořit tak podnikatele a kulturní život v ostatních městských částech. Informace o nejzajímavějších, „zapomenutých místech” plánuje Pražská informační služba vydat v turistické brožuře. Lokality chce také zmapovat populárním geocatchingem.

Máte také tip?
Je ve vašem okolí stavba se zajímavou minulostí, církevní památka nebo pěkná vyhlídka, která by neměla být zapomenuta, ale přesto je opomíjena? Pak neváhejte a zašlete nám její fotografii a popis na e-mail: barbora.kabatova@denik.cz.