"Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství se dnes usnesla na odnětí akreditace řízení ke jmenování profesorem v oboru Ekonomie Národohospodářské fakultě VŠE," napsal Plaga bez dalších podrobností.

Tajemník NAÚ Jiří Smrčka nechtěl důvody odebrání akreditace komentovat. Zdůvodnil to tím, že jednání akreditačního úřadu ještě není ukončené. "Písemné rozhodnutí bude teprve vyhotoveno a vysoké škole doručeno," řekl Smrčka ČTK.

Web Deník N dnes uvedl, že problémem, kvůli němuž se akreditací začal úřad zabývat, je nedostatečná publikační činnost akademiků fakulty, kteří obor zajišťují. Podle Plagy budou konkrétní důvody uvedeny v písemném rozhodnutí, se kterým bude nejdříve seznámena škola. "Obecně mohu v této chvíli říct, že odnětí souvisí s nedostatečnou publikační činností a nízkým zapojením do vědeckých a výzkumných projektů," uvedl dnes na dotaz ČTK.

Miroslav Ševčík na demonstraci 11. března.
Rektor VŠE odvolal děkana Ševčíka. Rozhodnutí bude pravomocné po doručení

O vzdání se akreditace řízení ke jmenování profesorem v oboru ekonomie v úterý rozhodl akademický senát NF VŠE. Souhlas s návrhem vědecké rady fakulty zdůvodnil tím, že vzdání se oprávnění považuje za optimální.

Řízení ke jmenování profesorem může probíhat na vysoké škole, která má akreditovaný doktorský studijní program, v němž se vyučuje příslušný vědecký obor nebo jeho podstatná část. Zároveň je nutné, aby vysoká škola nebo její součást měla akreditaci pro konání řízení ke jmenování profesorem. Profesory pak jmenuje prezident republiky, a to na návrh vědecké, případně umělecké rady vysoké školy.

NF VŠE na sebe v poslední době poutala pozornost zejména sporem o odvolání jejího děkana Miroslava Ševčíka. Rektor vysoké školy Petr Dvořák ho z čela fakulty odvolal v polovině loňského prosince. Ševčíkovi vytýkal nevhodné vystupování na veřejnosti. Dopad děkanových veřejných vyjádření byl podle něj zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty. Podle Ševčíka jde o politické rozhodnutí, podal proti němu žalobu.