V pevnosti na Vyšehradě se představila francouzská a rakouská pěchota a dělostřelectvo napoleonských válek. Napoleona, který Prahu nikdy nenavštívil, ztvárnil Mark Schneider, představitel francouzského císaře na vzpomínkových akcích Austerlitz (Slavkov) od roku 2005. Napoleonský den přinesl zajímavou atmosféru a podívanou na dobové kostýmy.

Z historie

Pražský mírový kongres byl posledním, ze všech stran nepříliš upřímným a ve výsledku marným pokusem urovnat po Napoleonově porážce v Rusku v roce 1812 a po jarním tažení roku 1813, v němž se střetla francouzská armáda s ruskými a pruskými protivníky, vztahy v Evropě. Namísto míru vedl k opaku: Rakousko vyhlásilo Francii po třetí v řadě (1805, 1809) válku.

Napoleonský den na Vyšehradě v sobotu 12. srpna