Iniciativa nájemníků a nájemnic sdružuje osoby, které řeší větší či menší problémy s pronajímateli bytů nebo se chtějí preventivně informovat o svých právech. Jednou z členek je i Romana Kocourková, která žila osm let v podnájmu v pražském Podolí.

Při změně vlastníka bytu jí začaly chodit téměř každý měsíc další a další smlouvy nebo dodatky, které přitom nebyly právně v pořádku. „Prodloužení smlouvy mi třeba chodilo pouze do schránky, bez předchozí domluvy. Tím jsem zjistila, že ještě měsíc nebo dva bydlím. Třeba rok jsem neměla smlouvu vůbec, což nebylo dobré ani pro přídavky na bydlení,“ popisuje Kocourková s tím, že zástupci iniciativy s právním vzděláním s ní posléze chodili na jednání s majitelem a situaci jí pomohli vyřešit.

Řetězení krátkodobých smluv

Příběh paní Romany ukazuje na problematiku prodlužování smluv pouze na dobu určitou, tak zvané řetězení krátkodobých smluv. Pronajímatel bytu se takovým chováním snaží vyhýbat povinnostem dodržování práv na ochranu nájemce zakotvených v občanském zákoníku. Zejména v oblastech s napjatým trhem bydlení to prohlubuje nejistotu nájemníků, kteří v danou chvíli nemusí být schopni najít férovější podmínky.

Dalším příkladem neférového jednání s nájemníkem může být odmítnutí vrácení kauce při stěhování, opouštění bytu. To ilustruje příběh Vojtěcha Michala.

Zdroj: Eliška Stodolová

„Syn pronajímatelky uviděl příležitost si z naší kauce byt nově zrekonstruovat a tvrdil nám, že jsme při nastěhování podepsali, že je byt v perfektním stavu. Komunikoval s námi jen skrze správce, ale tvrdil nám, že se bude muset nově vymalovat a přelakovat a přebrousit parkety a že náklady odpovídají naší kauci,“ popisuje čtyřiadvacetiletý nájemník Vojtěch Michal s tím, že ve smlouvě nic takového nebylo. Kauci v řádu desetitisíců korun se mu i přes arogantní chování pronajímatele nakonec podařilo za pomoci iniciativy vymoci.

Nájemníci musí znát svá práva

Iniciativa nájemníků a nájemnic sdružuje lidi žijící v nájmu, které trápí současná situace v nájemním bydlení. Vznikla v polovině roku 2022, v tuto chvíli je aktivní v Praze, Brně a v Moravskoslezském kraji. Jen na neprávem zadržovaných kaucích se jí za dobu působení povedlo vymoci přes 300 tisíc korun ve prospěch svých členů a členek.

Byty v Praze.
Daň z nemovitosti od letoška stoupla. Kolik lidé nově v Praze zaplatí za byt?

Bytová nejistota úzce souvisí i s energetickou chudobou. Ze všech lidí trpících energetickou chudobou jich zhruba polovina žije v nájemních bytových domech. Nájemní vztah navíc komplikuje možnosti obrany před zvyšováním cen energií.

Řešení obou propojených problémů, jako je řetězení smluv a energetická krize, představuje publikace s názvem Nejisté bydlení a energetická chudoba: jak vyřešit dva problémy v jednom vydaná Iniciativou nájemníků a nájemnic spolu s platformou Re-set.

Inspirace ze zahraničí

Publikace si bere příklad z Dánska, Švédská a Nizozemí a nastiňuje možná řešení. V Dánsku může soud anulovat krátkodobé nájemní smlouvy, pokud vyhodnotí, že smluvní podmínky nájemce jsou tíživější než podmínky pro majitele. Běžně se zde také používají tzv. vzorové smlouvy vydávané ministerstvem spravedlnosti.

Ve Švédsku je zavedený jednotný teplotní standard s přihlédnutím k individuálním potřebám (např. lidí v důchodovém věku), za který je zodpovědný majitel. Bez jeho zajištění nelze dům pronajímat. Navíc musí být jakékoliv zvýšení nájmu kolektivně vyjednáno mezi asociací nájemníků a majitelů na úrovni okresů či obcí.

V Nizozemí funguje bodovací systém určující maximální výši nájmu v závislosti na kvalitě bydlení, velikosti bytu, lokaci, dostupnosti služeb, vybavení, typu vytápění, stáří, stavu a energetické náročnosti budovy.

Zámek v Praze-Kunraticích, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí v elektronické aukci s vyvolávací cenou přes 106 milionů korun.
Historický zámek v Kunraticích našel zájemce. Nabízí přes 106 milionů korun

Na základě těchto příkladů dobré praxe a vlastních zkušeností z terénní práce navrhují členky a členové Iniciativy Nájemníků a Nájemnic balíček opatření. Patří mezi ně automatické převedení nájemní smlouvy na dobu neurčitou po prvním prodloužení, povolení nájemních smluv na dobu určitou pouze ve specifických případech (například dočasné odstěhování majitele, blížící se rekonstrukce aj.), regulace nájemného a nastavení energetického standardu bydlení, podle nějž se bude odvíjet jeho cena.