O okamžitém rozšíření dosavadních opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti přilehlého okolí objektu i provozu pozemní komunikace se shodli při kontrolní prohlídce zástupci městské části Praha 2, Magistrátu hl. m. Prahy, Tsk hl. m. Prahy a DAP a.s. K šetření byl povolaný i statik, který stav budovy posoudil z vysokozdvižné plošiny pražských hasičů.

„Nově došlo k rozšíření dosavadního záboru přilehlého chodníku, který se nyní vztahuje i na část přilehlé vozovky. Oplocení objektu se zvýšilo a ohrazená část sahá až k samotnému ostrůvku tramvajové zastávky. Budova bývalého nádraží i její bezprostřední okolí je také pod zvýšeným dozorem Městské policie hl. m. Prahy," sdělila mluvčí městské části Praha 2 Andrea Zoulová.

Havarijní stav objektu řeší také Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 2. Ten již v minulosti komunikoval s předchozím vlastníkem RailCity Vyšehrad a upozorňoval na potřebu objekt zajistit a zabezpečit proti vniknutí cizích osob. Majitel sice nakonec budovu oplotil a provizorně zajistil střechu, ale opatření měla pouze krátkodobý efekt.

Další komplikace při postupu státní správy nastala se změnou vlastníka budovy v roce 2022. 

„Současný majitel nemovité kulturní památky kyperská společnost MIQUELIRA LIMITED nemá právní zastoupení v ČR a s úřady téměř vůbec nekomunikuje. Doručování jakýchkoli správních rozhodnutí je tak velice komplikované a zdlouhavé," doplnila Zoulová.

Úřad městské části Praha 2 považuje současný stav objektu za velmi kritický a život ohrožující. Je připraven využít zákonné možnosti pro zajištění ochrany života a zdraví osob. Další případné kroky se budou odvíjet od závěrů statiků. Náklady na zabezpečení objektu budou vymáhány po vlastníkovi.