Na akci nazvanou Světlo nové naděje dorazily desítky lidí. Při rozsvícení světla ředitel Památníku Ticha Pavel Štingl vzpomínal i na zesnulého Karla Schwarzenberga, který byl zakladatelem čestného sboru Památníku ticha. Zvláštní svíce chanukového setkání bude patřit jeho rozloučení.

Karel Schwarzenberg při prezidentské kampani v lednu 2013.
O akci Karel žije dál je velký zájem. Pořadatelé chystají velkoplošnou obrazovku

„Bylo nám velikou ctí, že nám kníže země české důvěřoval a bubnoval s námi proti tichu pasivního přihlížení k událostem, k nimž nelze mlčet. On totiž nikdy pasivně nepřihlížel. Karel Schwazenberg byl takový muž, který vždycky říkal - být významným politikem nebo být majitelem panství, to je vlastně služba. Je to služba, ze které se zodpovídáte těm, které musíte udržet v naději a musíte jim dát nějaký směr," zavzpomínal ředitel Památníku Ticha Pavel Štingl.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

„On vždycky říkal, že šlechta a židé jsou ohrožené druhy," dodal Štingl. O hudební doprovod se postarali studenti Gymnázia Přírodní škola.

Chanuka je osmidenní židovský svátek, který je známý také jako Svátek světel, připomíná zázrak při opětovném vysvěcení druhého Chrámu v roce 165 př. n. l. po povstání Makabejských v 2. století př. n. l. Chanuka se slaví po osm dní, počínaje podle židovského kalendáře 25. dnem měsíce kislev, což podle gregoriánského kalendáře připadá na období od konce listopadu do konce prosince.

Přímo z nádraží Bubny byly během druhé světové války vypravovány transporty s desetitisíci židovskými obyvateli z Prahy do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Po osvobození zažilo nádraží odsun pražských Němců.