Přilákat nové kolegy se policie aktuálně snaží prostřednictvím novinky v podobě virtuálního náborového centra, kdy na adrese virtual.policie.cz názorně ukazuje, jak vypadá přijímací řízení, čím uchazeč musí projít a co zvládnout.

Lákadly jsou pak třeba až 150tisícový náborový příspěvek či nástupní plat nad 30 tisíc korun, načež příjem poměrně rychle roste. Průměrný plat u policie loni dosáhl 56 tisíc.

Pro službu v Praze a jejím okolí může mladé policisty a policistky zlákat i možnost využívat loni otevřenou moderní ubytovnu na Chodově, připomíná policejní prezident Martin Vondrášek.

„S parkováním, na metru, u dálnice D1,“ vyzdvihl výhody. Upozorňuje také na možnost pracovat v terénu na kterémkoli místě republiky, jež si policista vybere. Pokud odslouží tři roky a splní všechny požadované zkoušky, bude přeložen podle svého přání – ať už míří za partnerkou či partnerem, chce se starat o své rodiče, láká ho návrat do rodného kraje nebo třeba sportovní vyžití v horské oblasti „Do roka mu umožníme dělat stejnou práci v jiném koutě republiky,“ ujišťuje generálporučík Vondrášek.

Deníku odpověděl na jeho otázky:

Bývalo obvyklé, že do některých oblastí středních Čech i do Prahy dočasně přicházeli na výpomoc policisté z jiných krajů. Funguje to stále?

Děláme všechno pro to, aby uchazeči o práci u policie byli plošně v celé republice. Když nám někde policisté chybějí, řešíme to nástroji, které připouští zákon o služebním poměru. Ať už to jsou studijní pobyty – nebo převelení na tři měsíce po základní odborné přípravě.

U mě to nebylo jinak: když jsem v roce 1994 dokončil základní odbornou přípravu, sloužil jsem tři měsíce v Liberci, kde bylo málo policistů; teprve pak jsem se vrátil domů. Dnes jdeme hodně podobnou cestou – ten zákon nám jiné možnosti nedává.

Existuje možnost zohlednit, že například v Praze jsou životní náklady na zcela jiné úrovni než třeba někde ve venkovské oblasti?

V centrální části republiky máme trošku odlišné platové náležitosti. Vyplácíme stabilizační příspěvek teritoriální, i když ne příliš vysoký. V celé České republice pak vyplácíme stabilizační příspěvek, který odpovídá délce služby daného policisty.

Pracujeme i s ostatními složkami příjmu. Je ale třeba nastavit balanc mezi jednotlivými útvary, abychom byli objektivní v odměňování té samé práce na západě, ve středu i na východě republiky. To je opravdu „alchymie“, ale snažíme se zajistit motivaci, která bude plus minus objektivní ve všech krajích.

Propad v personálních stavech policistů z roku 2022 se podařilo vyrovnat, připomíná policejní prezident Martin Vondrášek:

Propad v personálních stavech policistů z roku 2022 se podařilo vyrovnat, připomíná policejní prezident Martin Vondrášek. | Video: Deník/Milan Holakovský

Je možné nějakým krokem prezidia nebo přímo vaším rozhodnutím pomoci zlepšení personální situace speciálně v Praze a ve středních Čechách?

Centrální část republiky je problematická nejen pro policii, ale i pro ostatní bezpečnostní sbory. Pro privátní subjekty určitě také. Ale mně focus jen na tu centrální část v poslední době začíná vadit. Když se podívám na zatíženost policistů, je v Praze obrovská.

Ale třeba v Libereckém a Ústeckém kraji není nižší. Opravdu se musíme dívat na jednotlivé regiony, kde policisty potřebujeme, a motivovat je, aby tam sloužili. A hlavně v případě, kdy jiní zaměstnavatelé propouštějí – teď se to bude dít v severních Čechách – musíme na to reagovat.

V souvislosti s policisty sloužícími v Praze a okolí jste vyzdvihl možnost využívat ubytovnu na Chodově – ale také příležitost nastoupit do Prahy následně se s nabytými zkušenostmi vrátit a dále sloužit v domovském regionu…

Máme i uzavřena memoranda o spolupráci krajskými ředitelstvími. Pokud mám uvést příklad, existuje dlouholeté memorandum mezi olomouckou policií a obvodním ředitelstvím pro Prahu 2, kdy říkáme: pojďte sloužit do Prahy – a my vám garantujeme časový horizont, kdy vám umožníme návrat do vašeho regionu. Zde to funguje dlouhodobě – ale my jsme to zavedli i plošně.

S tím souvisí vaše ujištění, že po třech odsloužených letech může každý policista požádat o přeložení do kteréhokoli regionu v republice a bude mu vyhověno?

Když policista po třech letech, po absolvování služební zkoušky, se rozhodne, že chce sloužit jinde, snažíme se s ním domluvit, aby to rozhodnutí bylo po zralé úvaze a on nám necestoval po republice každý rok.

Pak se služební funkcionáři snaží najít termín – a třeba uspokojit potřebu dvou policistů, kteří jsou přeloženi „proti sobě“, aby to jejich oddělení nepostihlo. Ale i když se nedomluví, já garantuji, že do roka od podání žádosti bude policista přeložen tam, kde chce sloužit. Myslím si, že to policisty motivuje setrvat ve služebním poměru a neodcházet k jiným zaměstnavatelům.