Podle zástupců Národního muzea si dává za cíl přiblížit návštěvníkům tradiční vietnamskou kulturu, historii této země, ale i aktuální moderní Vietnam. Kromě toho všeho představí i příběh komunity žijící v České republice, vzájemné vztahy obou kultur nebo i problematiku společného soužití.

Na projektu spolupracovali společně s odborníky z Národního muzea i samotní členové vietnamské komunity, a to jak jednotlivci, tak česko-vietnamské organizace.

„Proto věřím, že výstava přinese návštěvníkům autentický zážitek a osvětlení různých stránek vietnamské historie, ale především také představu o současné vietnamské kultuře a utváření a fungování vietnamské komunity v České republice,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš s tím, že výstava zároveň reflektuje aspekty vzájemného soužití a podněcuje dialog a porozumění mezi různými kulturami.

Výstava je rozdělena celkem do tří částí. První (Vietnam vzdálený) seznámí návštěvníky s historií a kulturou této oblasti. Čemuž napomůžou i dobové fotografie. Zájemci si tedy mohou přiblížit období střídání dynastií, kolonizace nebo boj o nezávislost či složité 20. století včetně dlouhotrvajícího (válečného) konfliktu.

Druhá část expozice pak nese název Češi a Vietnam a zaměřuje se na vztahy mezi oběma zeměmi a české objevování oblasti Vietnamu a Indočíny. Propojení Vietnamu a československé a české společnosti, jeho prezentace a vývoj vztahů je dokreslen i předměty z každodenního života, jako jsou oděvy, jídelní pomůcky, hudební nástroje nebo hračky.

Poslední část s názvem Vietnam blízky přibližuje pohled na vietnamskou menšinu žijící v České republiky. Tato sekce zahrnuje audio a video rozhovory s pamětníky či osobnostmi vlastní minority, která nechá návštěvníky nahlédnout do aktuálních témat, jako jsou rasismus či perspektiva českého vnímání a s nimi spojené stereotypní představy o vietnamské komunitě nebo sociální změny ve společnosti a na ně navazující střet tradic a modernity.

Výstava Vietnam blízký a vzdálený bude v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur na pražském Betlémském náměstí otevřena až do konce příštího roku.