„Zadal jsem pokyn, aby byly vypracovány materiály, které ukážou, do jaké míry jsou splněny podmínky, za jakých jsme žádali o dotaci," uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek. Vše vnímá jako preventivní opatření a nemá „signál, že by mohla být dotace ohrožena."

Podle něj nebude problém ani v zahájení zkušebního provozu, jež je naplánován na 6. dubna. Hlavní město zatím z evropské dotace nevyčerpalo ani korunu. „Myslíme si, že jsme všechna kritéria pro získání dotace splnili," tvrdí s jistotou Dolínek.

Nejde o jediné riziko

Vše však nemusí být tak růžové. Na posledním zastupitelském výboru pro dopravu totiž zaznělo, že plánované otevření tunelu Blanka může ohrozit splnění jedné z podmínek čerpání dotace na metro, a to snížení emisí. A nejde o jediné riziko, na které magistrátní dokument upozorňuje.

Aby město získalo EIA, což je proces posuzování vlivů staveb na životní prostředí, bylo jednou z podmínek zřízení autobusového terminálu záchytného parkoviště P+R na předpokládané zastávce Dlouhá Míle. Ještě ale nezačaly ani přípravy.