Samotné nasouvání nové konstrukce do definitivního umístění za pomoci hydrauliky se protáhlo na několik hodin. Tyhle práce si vyžádaly výluku na kolejích.

Původní most z roku 1972 nechala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS) zbourat. Byl totiž ve velmi špatném stavu – s hodnocením stupněm šest na sedmibodové škále, kdy sedmička už znamená havarijní stav. Mluvčí KSÚS Petra Kučerová připomněla, že most už představoval hrozbu pro provoz na trati vedoucí pod ním.

V únoru proto byl most zbourán a na silnici III/1014 nastoupili dělníci s těžkou technikou, aby ji připravili k osazení nové konstrukce. Ta se od předchozí odlišuje. „Nový most je oproti původnímu vyšší – a tím se zlepší průjezdní profil na železnici,“ připomněla Kučerová.

Chodci – alespoň ti místní, kteří si podobu dřívějšího mostu dobře pamatují – určitě nepřehlédnou, že dřívější oboustranný chodník bude nahrazen jednostranným; v šířce dvou metrů. Všichni pak jistě ocení, že má jít o stavbu trvanlivou: předpokládaná životnost dosahuje minimálně 100 let. Tomu mimo jiné pomůže posílení základů pilířů mostu i opěr mikropilotami.