Podle odborníků z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) se v posledních dvou letech zásadně zvýšily počty intoxikací léky v kombinaci s návykovými látkami a alkoholem u mladistvých ve věku 12 až 18 let. U dětí do 15 let věku jsou mezi léky na prvním místě paracetamol, již předepsaná antidepresiva a ibuprofen.

Převládá užití běžně dostupných léků

U mladistvých vedou antidepresiva, benzodiazepiny a paracetamol.

„Týdně nám přivážejí čtyři, pět dětí a mladistvých ve věku mezi 12 až 18 lety s různým stupněm intoxikace a různou kombinací užitých léků, velmi často v kombinaci s alkoholem. V 80 % se jedná o demonstrativní sebevraždy, ale nechybí ani bláznivé výzvy ze sociálních sítí. V nedávné době jedna čtrnáctiletá dívky spolykala 46 ibuprofenů,“ popsal svou zkušenost primář Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu z pražské VFN Petr Koťátko.

Primář kliniky pediatrie Petr Koťátko popisuje příjem dětských sebevrahů:

Primář kliniky pediatrie Petr Koťátko popisuje příjem dětských sebevrahů | Video: Eliška Stodolová

Podle Toxikologického informačního střediska (TIS) v Praze se stává, že děti spolykají i sto tablet. To je náročné i technicky, ale jsou schopné si prášky rozdrtit a dát například do pití.

„Od roku 2021 jsme zaznamenali enormní nárůst konzultací v souvislosti se sebevražednými pokusy dětí a mladistvých. Ze 200 konzultovaných sebevražedných pokusů u dívek a 37 u chlapců v roce 2019 se počty zvedly 469 dívek a 59 chlapců v roce 2023,“ upřesnila data lékařka Kateřina Kotíková. Centrum poskytuje lékařům i laické veřejnosti informace o první pomoci a léčení akutních otrav.

Děti řeší tlak okolí i absenci rodiče

Situace se podle zmíněných odborníků začala zhoršovat v době covidové pandemie a čísla stále narůstají. Přibývá mladistvých s úzkostmi, depresemi a dalšími psychiatrickými diagnózami, kteří potřebují medikaci. Ti pak užijí vyšší dávky léků, ať z důvodu, že věří, že se jim rychleji uleví, anebo chtějí ukázat na svůj problém.

Tím je nejčastěji nefunkční nebo sociálně slabá rodina, strach ze školy, úzkosti, špatný prospěch a tlak rodiny a okolí. U vyšších středních tříd se vyskytuje i absence zaměstnaného otce, který se o dítě nestará.

Děti jsou v dlouhodobém stresu, psychiatricky se léčí, a pak stačí jeden zkratový moment a předávkují se. Někdy tím, co najdou v lékárničce, co koupí na sociálních sítích nebo od kamarádů. Pro rodiče je téměř nemožné zjistit, zda dítě léky užívá. Podle lékařů se dítě spíše samo rodičům svěří, že si „něco vzalo“. Stává se také, že nad situací někteří rodiče zavírají oči a nechtějí o ní vědět.

Konzultace HHC se v únoru zpětinásobily

K lékům si děti často přidávají nejrůznější drogy - extáze, THC, stále také HHC. Výrobky s HHC si totiž před státním zákazem nakoupili ve větším množství. Využily tak doprodeje z obchodů a různých slev, které obchody při zbavování se produktů nabízely. Podle TIS vzrostla v únoru dynamika poštu konzultací HHC a kratomu na pětinásobek.

Pokud se dítě dostane do nemocnice včas, tak mu v drtivé většině lékaři zachrání život. Problém přichází i při následné péči. Následky na řadě orgánů, jako jsou játra, srdce, ledviny, plíce, se mohou léčit dlouho. Stejně jako příčina, která k incidentu vedla.

Příznaky HHC: 

Příznaky HHC | Video: Eliška Stodolová

Děti hledají návod k sebevraždě na internetu

V době hospitalizace musí přizvaný psychiatr zvolit další postup. Buď propuštění dítěte do domácí péče s následným převedením do ambulantní léčby, nebo okamžitý převoz na dětské psychiatrické oddělení.

„S tím je také problém, rozvážíme děti po celé republice. Dostatečné kapacity na dětských psychiatrických odděleních v Česku nejsou. Chybí dětští psychiatři i zpětná vazba, co naše pacienty k předávkování a sebevražedným pokusům vedlo. Rádi bychom se jako pediatři podíleli i na prevenci, pokud nějaká existuje,“ konstatuje primář Koťátko.

Intoxikace léky jako forma pokusu o sebevraždu může mít podle adiktologů víc příčin. Nejen vyšší dostupnost přípravků na trhu, ale i velké množství textů a scénářů k této problematice či informace o efektivních způsobech sebedestruktivního chování formou intoxikace léky na internetu či sociálních sítích.