V roce 2019, shodou okolností také v dubnu, se vytvořila nová vládnoucí koalice ANO, ODS a TOP 09 s dalšími podporovateli, do rady bylo nově zvoleno sedm z devíti členů a starostu Petra Štěpánka (Zelení), který předtím už u jednoho velkého koaličního přepřahání byl, vystřídala Irena Michalcová (ANO). Nyní přišly jen mírnější obměny ve složení rady.

Nic se nemění na tom, že městskou část vede koalice složená po volbách loni na podzim opět z ODS, TOP 09 a ANO, v jejímž čele stojí starosta Ondřej Kubín (ODS) – a zachováno zůstává i dojednané zastoupení jednotlivých stran. Změny se odehrávají jen v rámci zastupitelského klubu Společně – ODS a TOP 09 a týkají se jen předávání rolí mezi „topáckými“ politiky.

Praha 4 má nicméně nového jednoho z místostarostů i nového radního. Změny souvisejí s tím, že se funkce místostarosty s kompetencemi v oblastech majetku a kultury vzdal Michal Hroza (TOP 09). Odchází ale v dobrém: odstoupil v souvislosti s tím, že byl v únoru zvolen do rady hlavního města Prahy, kde má na starosti oblast infrastruktury.

Těmto úkolům na magistrátu, k nimž patří mimo jiné řešení problematiky technické vybavenosti jednotlivých městských částí metropole, rozvoj a správa kolektorové sítě, zajištění prací na rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově či odpovědnost za protipovodňová opatření, se chce věnovat naplno. V Praze 4 si tak ponechal pouze pozici řadového člena zastupitelstva.

Novým místostarostou městské části zastupitelé Prahy 4 ve středu 12. dubna zvolili dosavadního radního pro oblast IT Filipa Váchu (TOP 09). Devítku členů rady, z nichž hned čtyři zastávají pozice místostarostů, nově doplnil Petr Tomáš Opletal (TOP 09). Ten bude post radního vykonávat jako neuvolněný funkcionář (čili vedle své běžné práce). Vácha je místostarostou uvolněným (tedy s výkonem této funkce jako hlavního zaměstnání).