Rektor se na konci května obrátil na předsedu akademického senátu Národohospodářské fakulty Jána Pavlíka a požádal ho o svolání dalšího mimořádného zasedání. Následně bude o návrhu rozhodovat 26. června celouniverzitní akademický senát.

Podle zákona o vysokých školách může rektor odvolat děkana z vlastního podnětu, pokud děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. Podmínkou je ale právě předcházející vyjádření senátu fakulty a souhlas akademického senátu celé školy.

Případem se zabývaly i fakultní a celouniverzitní etické komise. Podle fakultní etické komise Ševčík pravidla školy neporušil.

Členové komise mimo jiné uvedli, že aktivity, které mu rektor vytýká, děkan uskutečnil mimo výkon své funkce, ve svém volném čase a často také s výslovným uvedením, že nevystupuje ani za fakultu, ani za univerzitu.

Naopak odlišný postoj zaujala Etická komise VŠE, podle níž Ševčík v minulosti jednal v rozporu s etickým kodexem školy.

Ševčík trvá na tom, že nejsou důvody, aby v čele fakulty skončil. Tvrdí, že se u Národního muzea, kde se protivládní demonstranti střetli s policií, ocitl náhodou a pouze tam pomáhal zraněnému člověku.

close Miroslav Ševčík na sobotní demonstraci u Národního muzea. info Zdroj: Deník/Radek Cihla zoom_in Miroslav Ševčík na sobotní demonstraci u Národního muzea.

Ševčík se účastnil protivládních demonstrací i loni, na akcích se tehdy vulgárně vyjadřoval o premiérovi Petru Fialovi (ODS). V minulosti byl také kritizován studenty i pedagogy za neetické postupy a likvidaci oponentů na fakultě.