Vítězné řešení spočívá ve snesení staré ocelové nýtované konstrukce a výstavbě nové na původních pilířích. Návrh je od společnosti 2T engineering. Ministr také inicioval veřejnou diskusi a prezentaci návrhů v Národním technickém muzeum. Uskuteční se 18. ledna. Správě železnic vyčítá, že své plány s mostem (a jeho stav) veřejnosti dostatečně nevysvětlovala.

„Chci svolat technické kolokvium, které nezpochybnitelně popíše skutečný stav toho mostu a odstraní veškeré pochybnosti, které se kolem něj objevují,“ řekl Kupka. V kolokviu mají být účastni například stavební inženýři, statici nebo památkáři. Podle Kupky se nyní v „základní premise“ ke stavu mostu objevuje nejistota.

Zatímco Správa železnic na základě posudků tvrdí, že konstrukce je neopravitelná a je třeba ji nahradit novou, například Klub Za starou Prahu nebo končící pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr tvrdí opak. Scheinherr odkazuje na posudek švýcarských odborníků z loňského roku, podle kterého je most opravitelný. Odpůrci rovněž oprášili letitou petici proti bourání mostu, podepsalo ji dosud přes šest tisíc lidí.

„Prosazuji maximálně otevřenou komunikaci, nebudeme před veřejností nic skrývat. Jisté je jen to, že jiné než mostní řešení v tomto místě neexistuje,“ doplnil Kupka. Jisté je nicméně také to, že most si žádá rychlé řešení. Už v roce 2018 Správa železnic tvrdila, že je v tak špatném stavu, že vydrží maximálně pět let. Tato lhůta vyprší letos. Správa železnic už chystá další omezení provozu na mostě a snížení rychlosti na 20 km/h. 

Deník Zdopravy.cz prezentoval návrhy mostu, které se umístily na prvním, druhém a třetím místě v soutěžním dialogu. Správa železnic oficiálně představila jen první místo. Nově mají vést mezi Smíchovem a Výtoní tři koleje.

Na debatu zareagovala také Správa železnic

Dá se most ještě opravit?

Správa železnic se o významnější rekonstrukci mostu snaží od svého vzniku v roce 2003, požadavek na zpracování investičního záměru pochází už z roku 2008. Původní myšlenku zachovat stávající ocelovou konstrukci pro další plnohodnotný železniční provoz musela Správa železnic opustit. Z výsledků provedených průzkumů vyplynulo, že je stávající konstrukce neopravitelná a není možné ji zachovat.

Ve svém posudku to mj. potvrdil i Kloknerův ústav ČVUT, který se zabývá vědeckou a výzkumnou činností, nebo Žilinská univerzita. Ocelový most zkrátka narazil na svoje limity, které jsou dány jeho statickým a prostorovým řešením, stejně jako použitým materiálem. Tzv. plávková ocel, z níž je most vyroben, je velmi náchylná na únavové trhliny. Jejich vzniku a šíření nezabrání žádný nátěr. Jasně daná je také potřeba realizovat příslušný úsek trati jako tříkolejný.

Nemůže za stav mostu právě Správa železnic, protože zanedbala jeho údržbu?

Po celou dobu své existence se Správa železnic o most řádně stará a udržuje jej v provozuschopném stavu. Do konce roku 1989 byla údržba nejen mostů všeobecně zanedbávaná. V dalších letech se kvůli nedostatečným finančním prostředkům komplexní údržba odkládala a probíhaly pouze dílčí úpravy.

Správa železnic zajistila v roce 2020 a 2021 kompletní výměnu mostnic, k čištění spodních částí konstrukce došlo v letech 1998, 2000, 2003, 2007, 2010, 2017 a 2020. Péče o památkově chráněné objekty je nedílnou součástí činnosti Správy železnic, spravuje několik desítek takových objektů. Aktuálně probíhá rekonstrukce památkově chráněných nádražních budov v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Pardubicích. Z renovovaných objektů lze jmenovat například Negrelliho viadukt.

Nestačí nám dvě koleje? Proč jich musí být víc?

Trať mezi hlavním nádražím a Smíchovem je součástí tranzitního koridoru, denně tudy projede více než 15 tisíc cestujících. Podle přepravní prognózy počet pasažérů do budoucna ještě významně poroste, to z kapacitních důvodů přináší požadavek na rozšíření o další kolej.

Vybrané tříkolejné řešení vykazuje výrazně vyšší provozní stabilitu, umožňuje zavedení nových vlakových linek i zlepšení kapacitních podmínek pro rozvoj dálkové dopravy směrem na Německo. Tříkolejné řešení navíc výhledově umožní vedení spěšných vlaků mezi hlavním nádražím a nově budovanou železniční stanicí na Letišti Václava Havla.

Nenaruší nový most panorama Prahy?

Most z architektonického pohledu respektuje širší okolí, minimálně ovlivňuje sledované panoramatické pohledy a plynule propojuje všechny hlavní pěší trasy a cyklotrasy. Památkově chráněné konstrukce pilířů a předmostí budou zachovány. Při rozpracování soutěžního návrhu do podoby studie stavby je zároveň prostor pro případnou dílčí úpravu některých jeho částí.

Co bude dál?

Nejprve dojde k oficiálnímu představení vítězného řešení a k prezentaci všech návrhů z druhého kola odborné veřejnosti. Akce se uskuteční 18. ledna v Národním technickém muzeu v Praze na Letné.

Soutěžní návrhy si následně bude moct prohlédnout i široká veřejnost, vystaveny v NTM budou do 5. března. S vítězi soutěžního dialogu se uzavře smlouva, aby svůj návrh rozpracovali do podoby podrobnější studie. Ta se stane podkladem pro zpracování dokumentace pro společné povolení stavby.

Plánovaný postup přípravy bude Správa železnic nadále projednávat se zástupci Národního památkového ústavu, odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a dalších zainteresovaných složek tak, aby byla nalezena vzájemná shoda.

Kdy dojde k výstavbě nového mostu?

Předpoklad zahájení stavby je v roce 2026, trvat má přibližně 20 měsíců. Stavba bude časově koordinována s modernizací železniční stanice na Smíchově a rekonstrukcí úseku tratě mezi pražským hlavním nádražím a Výtoní. Součástí je i výstavba nové železniční zastávky na Výtoni.