Ukázalo se to ve čtvrtek 19. ledna odpoledne na setkání v muzeu v Jílovém u Prahy. Zástupcům obcí a měst tam představili postup příprav šéfové ministerstva dopravy i Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD); vystoupili i zástupci rady Středočeského kraje, aby pohovořili o navazujících projektech: jak o silničních stavbách, tak o chystaném vodovodním přivaděči v trase dálnice.

Krásný les může zůstat i u dálnice

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl mimo jiné připomněl osobní zkušenost obyvatele Říčan na Praze-východ. Města, které je „obklopené“ dálnicemi (jde o D1 a D0 neboli Pražský okruh, ale i hlavní tahy I/2 a II/101) – a přece v okolí zůstávají krásné lesy a Říčany opakovaně vítězí v rámci hodnocení Nejlepší místo k životu.

Nepopírá, že jestliže nyní v okolí „není nic“ a vnikne tam dálnice, lidé rozdíl zaznamenají. Opět ale nabízí osobní poznatky: zkušenost člověka, který má půl kilometru od domu železniční trať. Záleží i na počasí: někdy vlak prakticky není slyšet, jindy má člověk pocit, jako by projížděl přímo vedle něj…

Úředníci rádi přijedou vysvětlovat

Jak Mátl, tak ministr dopravy Martin Kupka (ODS) slibují, že není problém vyslat do obcí a měst zástupce svých týmů, aby při setkáních se zastupiteli nebo i občany vysvětlovali, co se chystá v konkrétním místě a proč je právě toto zvolené řešení tím nejlepším.

Oba se shodují, že výstavba středočeské části D3 je nezbytná: kdyby k tomu nedošlo, znamenalo by to nejen zhroucení dopravy na nynější silnici I/3 od Miličína přes Olbramovice a Benešov až k nájezdu na dálnici D1 u Mirošovic (byť i rozšířené a upravené), a vlastně pak i na této dálnici ve směru na Prahu; kolaps by ale časem nastal i na silnicích druhé a třetí třídy v regionu Posázaví.

Výkupy pozemků zatím u tunelů

Aktuální jsou nyní v trase budoucí dálnice geotechnické posudky (byť vzhledem k někdejší bohaté hornické činnosti v regionu je řada geologických informací k dispozici), přičemž ředitel Mátl oceňuje vstřícnost majitelů, kteří byli ochotni pustit na své pozemky vrtací soupravy.

U budoucích tunelů Kamenná Vrata a Luka dojde na průzkumy formou ražby průzkumné štoly. Kvůli nim se s předstihem chystají výkupy pozemků (když ostatní se mají vykupovat až po vydání pravomocného územního rozhodnutí); jednání se v tomto případě týkají 23 majitelů.

Podle Kupkových slov bude cena nyní i později v případě nestavebních pozemků osminásobkem ceny obvyklé – a v případě těch zastavitelných půjde o 1,5násobek. Připravuje se také výstavba samostatných komunikací pro odvoz rubaniny. Velmi podrobný průzkum se chystá také v místě zamýšleného mostu přes Sázavu: jen tento průzkum by podle předpokladů měl stát 24 milionů korun.

„Dálnici D3 chceme připravit tak, aby byla ke svému okolí co nejpřívětivější; aby to pro občany nebyla škodná – a naopak přinesla mnoho dobrého,“ zdůraznil ředitel ŘSD Mátl. Byť připouští, že zcela eliminovat hluk se nepodaří.

ANKETA: Co vám podle vašeho očekávání přinese dostavba dálnice D3?

Václav Karda, starosta Miličína

Od našeho města se odkloní obrovská doprava; po silnici I/3 denně projíždí kolem 20 tisíc aut. Třetina města je jí oddělena od zbytku – občané přitom musí za službami, k lékaři, do školy… I když společně s Ředitelstvím silnic a dálnic připravujeme úpravy, přidání přechodů pro chodce a další, stačit to nebude.

close Václav Karda (Pro Miličínsko), starosta Miličína. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Václav Karda (Pro Miličínsko), starosta Miličína.

Helena Pechlátová, starostka Senohrab

Doufám, že nám dálnice D3 přinese celkové zklidnění dopravy, která je na silnici I/3 a v těsné blízkosti dálnice D1 velmi intenzivní. Opravdu by nám to velmi ulevilo a celé lokalitě prospělo.

close Helena Pechlátová (Senohraby DOHROMADY), starostka Senohrab. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Helena Pechlátová (Senohraby DOHROMADY), starostka Senohrab.

Pavel Pešek, starosta Jílového u Prahy

Našemu městu, kterým prochází silnice druhé třídy II/105 a za měsíc projede 230–250 tisíc aut, velmi uleví; zklidní centrum města. Jsem tedy velký zastánce D3, už aby byla. Také přinese pohodlnější spojení na jižní Čechy – a vlastně i k Praze.

close Pavel Pešek (Volba pro město Jílové u Prahy), starosta Jílového u Prahy. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Pavel Pešek (Volba pro město Jílové u Prahy), starosta Jílového u Prahy.

Iva Řehulková (Nezávislí pro Jesenici), 1. místostarostka Jesenice

Přinese nám jen obrovské množství dopravy, hluk a nespokojenost obyvatel. Jako pozitivum nevidím nic, samotná dálnice nám ničím neprospěje. Chtěli bychom se domluvit na úpravě, aby auta měla možnost někde sjet; Pražský okruh neboli D0 je u našeho města zaplněn už nyní. Zde navíc na slibovaná protihluková opatření pořád jen čekáme. Apelovala jsem také na změnu mimoúrovňové křižovatky s vedením dopravy spodem místo vrchem.

close Iva Řehulková (Nezávislí pro Jesenici), 1. místostarostka Jesenice. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Iva Řehulková (Nezávislí pro Jesenici), 1. místostarostka Jesenice.

Vladimír Liška (nez.), místostarosta obce Okrouhlo

Přinesla by nám jen zhoršení života a zbytečnou zátěž. Dopravně nám k ničemu není. Já schválně říkám, že „by přinesla“. Chápeme ale, že dálnice „bude“; ne že „by být mohla“. Stavět se bude – a tak alespoň chceme taková opatření, aby dopady nebyly tak závažné.

close Vladimír Liška (nez.), místostarosta obce Okrouhlo. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Vladimír Liška (nez.), místostarosta obce Okrouhlo.

Milan Petrus (SNK pro Vestec), místostarosta Vestce

Nás to tolik nepálí, protože až k naší obci dálnice nepovede. Ale zajímáme se o ni – a hlavně o navazující stavby Středočeského kraje. Proto jsem přijel, jelikož chceme o tomto jednání informovat naše občany. My jsme u D0 [Pražského okruhu], nás už ta doprava ovlivňuje.

close Milan Petrus (SNK pro Vestec), místostarosta Vestce. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Milan Petrus (SNK pro Vestec), místostarosta Vestce.

Bohumil Rataj (nez.), starosta Chlístova

Já jsem pro dostavbu dálnice. Ne ale v té podobě, jak je připravená.

close Bohumil Rataj (nez.), starosta Chlístova. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Bohumil Rataj (nez.), starosta Chlístova.

Kateřina Tichá (nez.), starostka obce Krňany

Naší obci se D3 fyzicky vyhne; nás se má týkat dálniční přivaděč skrz Závist, Třebšín a Teletín. Komunikace zde na větší zátěž nejsou připraveny.

close Kateřina Tichá (nez.), starostka obce Krňany. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Kateřina Tichá (nez.), starostka obce Krňany.

Pavlína Menclová (SNK Bohuliby–Chlomek–Petrov), starostka Petrova

Zlepší se dopravní obslužnost ve směru do jižních Čech, tedy na Tábor a České Budějovice. Po dokončení Pražského okruhu i dostupnost dalších oblastí středních Čech.

close Pavlína Menclová (SNK Bohuliby–Chlomek–Petrov), starostka Petrova. info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Pavlína Menclová (SNK Bohuliby–Chlomek–Petrov), starostka Petrova.