O zavedení dopravního systému společně pro linky C a D rozhodli v pondělí 22. ledna pražští radní. Zahájení projektu, který bude stát bezmála 90 miliard korun, nyní musí posvětit zastupitelé hlavního města.

Celková předpokládaná hodnota společné veřejné zakázky automatizace linky C a dopravního systému linky D činí 86 miliard korun. Pro nejkratší provozuschopný úsek déčka potřebuje dopravce 10 plně automatických vlaků, pro celé déčko celkem 16, pro linku C pak 53 souprav.

„Z toho cca 35,9 miliard korun tvoří investiční náklady pro obě linky na nákup plně automatických vlaků, zabezpečovacího zařízení, bezpečnostních stěn na nástupiště a vybavení depa a dispečinku, přičemž s 10,9 miliardami korun již počítá rozpočet na výstavbu metra D,“ uvedla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

50 miliard korun pak budou stát náklady na zajištění údržby všech 69 vlaků po celou dobu jejich základní životnosti, tedy 35 let, jakož i údržby dopravního systému a bezpečnostních stěn na nástupištích.

„Našim cílem je zavést plně automatický systém metra na lince C dříve, než bude na lince D. Díky tomu bude jednotný vlak připraven pro obě linky, což urychlí dodávky vlaků
a zprovoznění déčka pro cestující,“ řekl Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro.

Pokud by se tento plán povedl, mohli by cestující zakusit jízdu vlakem bez strojvedoucího někdy po roce 2030, kdy má být dokončen první už rozestavěný úsek metra D. Původní předpoklad dokončení byl v roce 2029, kvůli sporům kolem aktuálního tendru bude ale termín pravděpodobně posunut.

Spolu s tím by se intervaly na trase C mohly zkrátit na 90 sekund. Nyní zde soupravy ve špičce mohou jezdit v rozestupu 115 sekund.

Vyřazené soupravy, které jezdí po céčku nyní, by se přesunuly na trasy A a B. „Automatizace linky C současně řeší také nezbytnou obnovu vozového parku na lince B. S postupným příchodem plně automatických vlaků budou stávající soupravy typu M1, které ještě nejsou na konci životního cyklu, postupně přesouvány z linky C na linku B a nejstarší vlaky typu 81-71M obsluhující linky A a B naopak vyřazovány z provozu,“ uvedl Kopřiva.