První zpracování materiálu ze svíček shromážděných na pietních místech vzniklých po předvánoční tragické střelbě v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha se chystá na nedělil 21. ledna. Měsíc od 21. prosince, kdy 24letý student vybavený střelnými zbraněmi přišel do budovy vraždit, se uskuteční jeden z klíčových dnů takzvaného Měsíce pro fakultu: cyklu akcí rozmanitého zaměření, které předcházejí opětovnému otevření „zraněné“ budovy.

Střelec totiž nejen ubližoval lidem, ale citelně zasáhl i samotný mateřský objekt filozofické fakulty; jak pomyslně, tak i v doslovném významu. Čtvrté patro bude potřebovat rozsáhlejší rekonstrukci.

Uctění památky Jana Palacha.
Připomínka tragické střelby na fakultě se spojí s Palachovým týdnem

Po tragédii vznikla pietní místa jak před touto budovou, tak na Ovocném trhu před Karolinem, kde sídlí rektorát univerzity. Právě odtud 4. ledna (dva týdny od tragické události) vyšel vzpomínkový tichý průvod k Palachovu náměstí spojený nejen s obejmutím fakulty, ale také s „přenesením světla“. Plamínky z pietních svíček tak symbolicky zažehly vzpomínkový oheň, který zde bude udržován po celý měsíc.

Kolem tohoto ohně se odehrají vzpomínkové akce i 21. ledna. Hodinu před polednem se univerzitní komunita sejde k připomenutí události a uctění památky obětí, načež bude pro akademickou obec „pootevřena“ část nyní jinak nepřístupné hlavní budovy „Fildy“. Tam však veřejnost není zvána – program představující první náznak alespoň dočasného návratu běžného provozu sídla fakulty je určen výhradně pro studenty, vyučující či další pracovníky.

Veřejně měl být zahájen proces recyklace svíček shromážděných z pietních míst, což bude řídit sousedící UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Její foyer se v neděli změní v dílnu, kde se do „zpracování“ svíček sebraných na pietních místech, tedy jejich třídění na různé druhy materiálu, aktivně zapojí studenti obou vysokých škol.

Že může přijít také široká veřejnost, původně ohlásily na svých webech jak Filozofická fakulta UK, tak UMPRUM – avšak skutečnost bude jiná. Kamila Stehlíková z oddělení vnějších vztahů uměleckoprůmyslové školy v pátek 19. ledna na dotaz Deníku upřesnila, že tak se to sice skutečně zprvu plánovalo, avšak pozvání pro příchozí zvenčí bude platit až později.

Karolinum - svíčky, květiny a jiné pietní dary jsou přemístěny, u FF i náměstí stále  hoří svíčky i pietní oheň.
Děkanka: policii bylo třeba přesvědčovat, že střelba na fakultě není žert

Rozhodují organizační důvody, když Univerzita Karlova informaci o zpracování svíček rozeslala mezi akademickou obec. Toto oznámení tak obdržely tisíce lidí, z jejichž strany se očekává poměrně velký zájem. Zvát ještě další účastníky by mohlo přinést zbytečné komplikace – a tak lidé zvenčí budou moci přijít až jindy.

„Věc se má nakonec tak, že v neděli 21. ledna je akce otevřena pouze akademické obci Univerzity Karlovy. Veřejnosti se dílna otevře v termínu od 26. do 31. ledna, kdy bude na UMPRUM probíhat přehlídka diplomových a klauzurních prací ARTSEMESTR zima 2024,“ sdělila Deníku Stehlíková.

Rušno také v neděli bude přímo na otevřeném prostranství Palachova náměstí, kde nyní představují zázemí pro studenty mobilní místnosti. U pietního ohně (kde vedle ochranné služby drží dvouhodinové hlídky jak studující, tak akademičtí a technicko-hospodářští pracovníci filozofické fakulty starající se o přikládání dřeva), se studenti pod vedením studujících z UMPRUM zapojí do „lití vosku“.

Půjde o součást společné tvorby, jejímž cílem je vytvořit dočasnou pietní skulpturu. Ta však bude skutečně dočasná; na místě nemá zůstat nastálo (což by ani s ohledem na počasí, včetně obvyklých letních teplot, nebylo možné). Mělo by se jednat o základ budoucího díla "Vosková krajina".

Tisková konference ke zhodnocení zásahu policie proti střelci v budově FF UK.
Šlo střelce na fakultě zasáhnout? Policie zveřejnila dosud utajované podrobnosti

Vytvoření objektu či objektů, které by měly být díly představujícím trvalou památku, se nicméně teprve připravuje. „Nechceme nic uspěchat a zbytečně přebíhat,“ řekla Deníku Stehlíková s odkazem na vyjádření psychologů, že po velkých tragédiích často trvá měsíc až dva, než se trauma projeví. „Plánujeme, aby to bylo co nejcitlivěji zpracované,“ vysvětlila, že zatím není třeba spěchat. V rámci svíčkového workshopu tak zatím dojde jen na třídění materiálu pro další projekty – a o těch se teprve jedná.