Na neděli 21. ledna – přesně měsíc ode dne, kdy střelec předtím, než spáchal sebevraždu, zabil 14 lidí a 25 dalších utrpělo zranění – ohlásila děkanka setkání univerzitní komunity. Připomínka události a uctění památky zesnulých jsou naplánovány na 11. hodinu.

„Zároveň bude studujícím a jejich vyučujícím do 16 hodin umožněn částečný vstup do prostor hlavní budovy FF UK,“ uvedla Lehečková. Stále nicméně platí, že pro běžný provoz zatím zůstává budova uzavřena – a některé její části zůstanou kvůli poškození nepřístupné i během neděle. Symbolicky ale začne proces postupného otevírání.

Shromážděné svíčky se dočkají zpracování

Na neděli se také chystá velká akce v sousedící vysoké škole – na UMPRUM neboli Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Ta se postará o recyklaci části svíček, které lidé přinesli na pietní místa vzniklá jak před samotnou budovou fakulty na Palachově náměstí, tak na Ovocném trhu před Karolinum, kde sídlí rektorát univerzity. Vznikne z nich pietní objekt představující památku na tragédii.

„Studující obou vysokých škol i široká veřejnost se ve foyer UMPRUM budou moci aktivně zapojit do otevřené dílny,“ upřesnila Lehečková, že přijít mohou i občané.

Dobrovolníci sbírají a následně i ukládají svíčky a květiny z pietního místa před budovou Karolina.
Ze svíček zapálených za oběti střelby vznikne dílo. Stejně jako z těch za Havla

O úklid na pietních místech se postarali dobrovolníci z řad studentů. Před Karolinem to bylo poté, co odtud 4. ledna (čtrnáct dní od tragédie) vyšel početný vzpomínkový průvod spojený s „přenesením světla“ na Palachovo náměstí. Tam pak byl z iniciativy studentů zapálen vzpomínkový oheň, který v rámci piety bude udržován po celý měsíc.

Před budovou, kde vrah zabíjel, bylo vzpomínkové místo zrušeno o deset dnů později: v pondělí 15. ledna. Ze svíček dobrovolníci vytřídili materiál vhodný k dalšímu použití, sklo a plast. Další předměty, například vzkazy nebo plyšáky, připravili k uložení do archivu.

Program podle aktuálních nápadů a potřeb

K větším akcím Měsíce pro fakultu, který shrnuje rozmanité aktivity předcházející znovuotevření napadené budovy a zvolna směřující k tomuto cíli, se v úterý 16. ledna zařadila také připomínka činu Jana Palacha z ledna 1969. Student filozofické fakulty se upálil, aby tak vyjadřoval protest proti cenzuře i proti poměrům v Československu po srpnové invazi armád pěti zemí Varšavské smlouvy; současně se prostřednictvím nejvyšší oběti chtěl snažit vyburcovat lidi z apatie. Do letargie totiž v nových poměrech upadala většina obyvatel.

Lidé si po Praze připomínají památku upálení Jana Palacha.
Podívejte se: Lidé si po Praze připomínají 55. výročí upálení Jana Palacha

Měsíc pro fakultu nabídne během ledna i akce, jejichž podoba se ještě bude upřesňovat.

„Záměrně nemáme pevně daný harmonogram; chceme, aby jej průběžně vytvářeli sami studující a další členové akademické obce podle svých aktuálních potřeb,“ konstatovala děkanka Lehečková. „Truchlení, uzdravování a návrat do studijního i běžného života má mnoho podob, také se proměňuje v čase – a my tomuto procesu chceme vytvořit přirozený prostor, “ vysvětlila.

Nabídka se vytváří rozmanitá. Třeba Ústav hudební vědy chystá na úterý 23. ledna muzikoterapeutické posezení na Žižkově s hudební meditací, Ústav české literatuty a komparatistiky zase na poslední lednový den chystá v Čítárně Kampusu Hybernská program nazvaný Svíčky na pobřeží moře.

Pevný termín už má i oficiální završení Měsíce pro fakultu. Na úterý 30. ledna se chystá koncert ve Dvořákově síni Rudolfina, kam budou pozváni jak členové akademické obce Univerzity Karlovy, tak ti, kteří během krize zasahovali. Ať už přímo na místě, tak následně – třeba v rámci poskytování psychosociální pomoci.

Pieta za oběti střelce z Filozofické fakulty.
Oběti střelce z filozofické fakulty připomene oheň na Palachově náměstí

Česká filharmonie s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem přednese Symfonii č. 3 Gustava Mahlera, do níž autor v letech 1895 a 1896 zakomponoval ohlasy zvuků, které slyšel v přírodě. Vlastně jde o dílo, které mu na počátku minulého století vydobylo slávu uznávaného a oceňovaného hudebního skladatele.

Improvizované místnosti na náměstí

Pracuje se také na obnovení kontaktů studentů a pedagogů mezi sebou navzájem i s domovskou budovou „fildy“ na Palachově náměstí. Ta s výjimkou nedělní návštěvy pro akademickou obec stále zůstává uzavřena, ale na náměstí Jana Palacha se vytváří „detašované pracoviště“: improvizované místnosti, kde studenti aktuálně budou moci vyhledat psychologickou pomoc. Do poskytování tohoto poradenství se zapojí i proškolení studenti psychologie z filozofické fakulty. Důležitý je však také informační bod, kam si studující budou moci přijít pro informace o dalším studiu.

Dobrovolníci začali sbírat a ukládat svíčky a květiny z pietního místa u hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Studenti i zaměstnanci Filozofické fakulty UK uklízeli svíčky u sídla fakulty

Že se zahájením letního semestru se počítá podle původního harmonogramu za měsíc, je sice obecně známo, avšak k aktuálním podmínkám pro studium je co vysvětlovat. Stejně jako k působení oddělení děkanátu, která jsou nyní přesunuta do jiných budov.

Provizorní prostory na Palachově náměstí také studenti a jejich spolky budou moci zčásti využívat i k pořádání akcí, které se rozhodnou zorganizovat. Fakulta dále nabídne prostory pro vytváření výtvarných i hudebních děl v rámci terapeutické umělecké tvorby. To vychází z doporučení odborníků ze zahraničí, přičemž na vhodnosti tohoto postupu se shodli experti z Izraele, Německa, Norska i USA.