Antropologové s archeology budou do konce listopadu odkrývat kostry jedinců ležících na bývalém hřbitově v pražském Karlíně. Na místě bude stát kancelářská budova.

Záchranný archeologický výzkum vojenského hřbitova z 19. století můžou pozornější jedinci spatřit u ulice Pernerova naproti Foru Karlín. Odborníci jsou na místě od konce dubna a s prací stále nejsou hotoví.

„Nejdříve jsme odkryli mrtvoly pohřbené na běžném hřbitově. Šlo většinou o důstojníky, jejich manželky, ale často také děti. Některé náhrobky svědčí o tom, že šlo o důstojníky rakouské armády. Teď ale probíhá výzkum masových hrobů, které jsme odkryli pod tím běžným hřbitovem. Pozůstatky datujeme do období kolem roku 1813 a předběžně si myslíme, že jde o zraněné vojáky z napoleonských válek, které do Prahy dovezli k ošetření, zdravotnický personál nebo obyvatelé Prahy, které zasáhla epidemie,“ popisuje výzkum hlavní archeolog Martin Vyšohlíd.

Odborníci z řad archeologů a antropologů aktuálně pracují v jedné z jam ukrývající masový hrob, kde odpočívá přibližně stovka jedinců. „Moc se po nich nedochovalo, jen sem tam nějaký knoflík. Do masových hrobů se mrtvoly často házely z výšky a bez rakví,“ říká Vyšohlíd.

Vyzvednutí trvá několik hodin

Práce na masovém hrobě představuje pro odborníky náročnou práci. Několik hodin trvá jen správně odkrýt kostru, poté ji musí technik nafotit, až poté je povolán antropolog, který ji dalších několik hodin popisuje a vyzvedává.

Přiřadit pozůstatky konkrétním jedincům je ale téměř nemožné. Zřídka se pozůstalí na své prapradědečky ptají, ale pokud není jméno v písemných pramenech a nejsou výsledky DNA, mají archeologové svázané ruce. Ostatky z masových hrobů putují do depozitáře antropologického oddělení Národního muzea k dalšímu výzkumu.

Z regulérního hřbitova ležícího ve vrstvě nad masovými hroby mají odborníci výrazně víc nálezů. „Pohřbívalo se do dřevěných rakví, ale dochovaly se jejich železná madla. Jednalo se většinou o katolíky, takže máme nálezy křížků, krucifixů, růženců, prstenů a náušnic patřících důstojnickým manželkám. Zajímavým nálezem je plastový hřeben nebo zubní protézy a máme tu dokonce zatím asi pět vojenských řádů,“ říká Vyšohlíd.

Původní hřbitov z 18. století

Archeologové nyní zkoumají nejmladší část hřbitova pocházející z devatenáctého století, která vznikla až při rozšíření. 

Hřbitov jako takový vznikl už v polovině 18. století, tedy chvilku po založení Invalidovny. Po rozšíření měl dohromady asi čtyřiadvacet tisíc metrů čtverečních. Na jeho místě stával statek, ze kterého se dochovalo základové zdivo a studna. Nedaleko je k vidění i původní hřbitovní kaple. Jiná část výzkumu hřbitova proběhla už v roce 2013, na jeho místě nyní stojí kancelářská budova Butterfly.