Během výluky provozu jsou proveáděny kopané sondy do vozovky, hloubkové geologické vrty do pilířů a jejich základů a hornin pod základy, pasportizace závad nosné konstrukce z mostní prohlížecí plošiny (původní oblouky a novodobá mostovka) a z horního líce oblouků, statická zatěžovací zkouška pomocí nákladních vozů a dynamická zatěžovací zkouška.

Jde o dlouhodobě plánovanou velkou diagnostiku, kterou TSK postupně provádí na všech historických mostech přes Vltavu. Podle dřívějších informací TSK je nosná konstrukce mostu (oblouky) hodnocena na sedmistupňové škále číslem V (špatný stav), spodní stavba (opěry a pilíře) pak je na stupni IV (uspokojivý stav).

Představení nového modelu elektrobusu Škoda E’City, který bude vozit Pražany.
OBRAZEM: Praha ukázala elektrické autobusy, nabité ujedou sto kilometrů

Z diagnostiky má mimo jiné vyplynout způsob další péče o most a návrh jeho rekonstrukce. Provádí ji sdružení společnosti Pontex a Kloknerova ústavu ČVUT. V minulosti už se uskutečnila velká diagnostika Libeňského, Hlávkova a Palackého mostu a mostu Legií.

Mánesův most

Mánesův most spojuje staroměstské Palachovo náměstí a malostranský Klárov. Jeho předchůdcem byla řetězová Rudolfova lávka pro pěší, vystavěná v letech 1868 až 1869. V únoru 1914, měsíc před otevřením nového mostu, získal rozhodnutím městské rady název Most arcivévody Františka Ferdinanda (německy Erzherzog Franz Ferdinand-Brücke). Most stojí na betonu a železobetonu a má čtyři vylehčená klenební pole. Tvoří ho barvy trikolory – modrá, bílá a červená. Roku 1920 byl pojmenován po významném českém malíři Josefu Mánesovi. Kromě chodníků po něm vede tramvajová trať a silnice pro automobily.