Práce mají vycházet z architektonické soutěže, kterou město vyhodnotilo v roce 2014 a ve které uspěl projekt architektů Martina Hájka, Václava Hájka a Petra Horského. Po úpravách má z horní části náměstí zmizet parkoviště, rozšířit se mají chodníky a naopak zúžit jízdní pruhy pro automobily. Zahájení prací město po výběru dodavatele, o kterém radní rozhodli 13. prosince loňského roku, předpokládalo letos na jaře. Náklady měly být 84,4 milionu korun.

Podle schváleného dokumentu však magistrát smlouvu s dodavatelskou firmou Gardenline nikdy nepodepsal, protože se objevila řada požadavků na úpravy projektu, zejména z hlediska památkové péče. Mezi ty patří například nutnost provést "rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, na nejvyšší odborné úrovni odpovídající významu místa, se kterým v rámci projektové dokumentace nebylo uvažováno odpovídajícím způsobem".

Kvůli změně dopravního režimu bude podle dokumentu také nutné upravit křižovatku v dolní části náměstí a magistrátní památkáři rovněž požadují úpravu vzhledu mobiliáře a stožárů veřejného osvětlení podél tramvajové trati do historizující podoby. "Dále na základě požadavků Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude nutné změnit řešení parkovacích stání při ulici Sněmovní a úpravu řešení komunikace před vjezdem do podzemních garáží Poslanecké sněmovny," stojí v dokumentu.

V roce 2016 město v dolní části náměstí zrušilo parkoviště a pokoušelo se tam pořádat kulturní akce, ale bez většího zájmu veřejnosti. Město také na náměstí zrekonstruovalo tramvajové koleje, kolem kterých umístilo novou dlažbu, jež bude po celkové opravě umístěna na celém prostranství. Spolek Radecký Praha usiluje o to, aby se na náměstí vrátila jezdecká socha rakousko-uherského maršála Radeckého, která tam stála mezi lety 1858 a 1919.

Praha zahájila nebo připravuje úpravy i dalších veřejných prostranství. Nyní se dokončují práce ve spodní části Václavského náměstí, kde v prostoru mezi Můstkem a tramvajovými kolejemi dělníci kompletně předláždili a rozšířili prostor pro pěší, vysadili stromy nebo vybudovali nové lavičky a fontánu. V plánu jsou i úpravy horní části, u kterých není jasné, kdy začnou. Dlouho se připravuje také přeměna Karlova náměstí, náměstí Jiřího z Poděbrad a Vítězného náměstí.