DPP stavbu urychlil oproti původnímu harmonogramu o pět dnů. Původně se měly tramvaje na Malou Stranu vrátit až v noci z pátku na sobotu 1. dubna. Kromě dobré přípravy pomohla i teplá zima.

Práce na opravě začaly 28. ledna. Došlo k výměně nejopotřebenějších kolejnic a kolejových oblouků o celkové délce téměř čtyř kilometrů. Výměnou prošlo také kolejové rozvětvení v křižovatce Újezd ve směru od Smíchova a od mostu Legií, došlo k opravě povrchů.

Nejstarší koleje a oblouky byly v ulici Újezd, konkrétně v úseku od křižovatky s Vítěznou ulicí zhruba po Pražské Jezulátko. Pocházely ze začátku století (z roku 2001), letos by jim bylo 22 let.

Pražské Malostranské náměstí.
Tramvaje se na Malou Stranu vrátí o týden dříve. Opravu se povedlo zkrátit

Podle DPP je za opotřebením nárůst tramvajové dopravy. Ještě v roce 1995 v daném úseku jezdilo ve špičce za hodinu 18 spojů v jednom směru, nyní takřka 40 spojů.

„Relativně teplá zima a příhodné klimatické podmínky mohou mít v řadě konkrétních případů i pozitivní dopady, jak se ukázalo u opravy tramvajové tratě na Malé Straně. Maximálně jsme toho využili a podařilo se nám zkrátit opravu o celý jeden pracovní týden. Na druhou stranu chci zdůraznit, že to není naprostá samozřejmost a odteď to bude stejně fungovat u všech v zimě prováděných oprav. Byli jsme dobře připraveni, povolovací procesy při změnách etapizace také proběhly extrémně rychle, proto se pozitivní výsledek dostavil,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Uzavírka Malé Strany autům znovu silně otevřela téma, zda v centru Prahy individuální automobilovou dopravu více nezklidnit.