Protikorupční systém pro město zavede firma Ernst&Young. Systém postupně zavádí město také ve svých společnostech. Chod některých městských firem v minulosti provázely potíže a prošetřovala je policie.

ISO je nejnovější mezinárodně uznávaná protikorupční norma. "Korupci považujeme za závažné téma a problém a chceme dělat více než vyžaduje zákon, abychom snižovali rizika korupce. ISO je systémový nástroj, ale není samospásný. Nevymaže rizika korupce, ale může je významně snížit. Slouží i jako garance pro veřejnost, že se snažíme problém řešit," řekl Zábranský.

Vedení města se zaměřilo zejména na nakládání s majetkem a zadávání veřejných zakázek. "V následujících 12 měsících vypracujeme rozdílovou analýzu, abychom zjistili, jak procesy na magistrátu odpovídají normě, a analýzu rizik," řekl Zábranský.

Při zavedení protikorupční normy úřad či firmy například umožní zaměstnancům anonymně upozornit na podezřelé jednání. A to jak fyzicky, kdy je ve firmě schránka na vzkaz, tak přes internet, kde je podnět zaevidován a daná firma jej musí vypořádat přesně podle daného postupu. Podle generálního ředitele Pražských služeb (PSAS) Patrika Romana se tak nemůže stát, že firma podnět zahodí nebo zamlčí. "Navíc je zaměstnancům zaručena anonymita," řekl. V PSAS již systém funguje.

Norma posuzuje i vnitřní fungování firmy. Vedení tak může nalézt potenciálně problematická místa. "Zpřísnili jsme pravidla pro poskytování a přijímaní darů a sponzoringu, zakotvili jsme pravidlo, že žádnou pozici na úrovni středního a vyššího managementu nelze obsadit bez standardního otevřeného výběrového řízení," řekl generální ředitel dopravního podniku (DPP) Petr Witowski. U obchodních partnerů si pak DPP dělá detailní takzvaný screening, zda nejsou dodavatelé na sankčních seznamech, plní povinnosti vůči státním institucím či nejsou ve střetu zájmů. "Obdobně postupujeme i u uchazečů o zaměstnaní v DPP," dodal Witowski.

Praha v roce 2017 schválila protikorupční strategii. Rizikovými oblastmi jsou podle strategie veřejné zakázky, smlouvy, nakládání s městským majetkem, dotace a granty a územní plánování. Mezi konkrétními opatřeními je například rotace zaměstnanců magistrátu při rozhodování o rizikových oblastech nebo metoda čtyř očí, tedy podpisy více osob pod důležitými dokumenty. Každá smlouva či veřejná zakázka podle strategie musí být dohledatelná už od prvních jednání včetně všech úprav dotčených dokumentů.