Demonstrace byla svolána na podporu hesla „From the River to the Sea, Palestine will be free“ neboli „Od řeky k moři bude Palestina svobodná“ v jeho nenásilné původní podobě za rovnost, svobodu a spravedlnost pro všechny lidi žijící od řeky Jordán ke Středozemnímu moři.

Účel shromáždění podle magistrátu směřuje k výzvě popírat a omezovat osobní a politická práva osob pro jejich národnost, původ, politické smýšlení a náboženské vyznání.

Heslo geograficky vychází z územního rozmístění státu Izrael, který se rozkládá na úzkém úseku země mezi řekou Jordán na jedné a Středozemním mořem na druhé straně.

„A právě otázka územní a personální suverenity nad tímto prostorem je podstatou tohoto hesla. Svolavatel sice v účelu shromáždění uvádí, že se má jednat o podporu hesla v jeho „nenásilné původní podobě za rovnost, svobodu a spravedlnost pro všechny lidi žijící od řeky Jordán ke Středozemnímu moři“, ale v dlouhodobém meřítku se heslo objevuje zejména u organizací a hnutí, které volaly či stále volají po úplném zničení státu Izrael. Význam hesla je vnímán nejen jako jednoznačný požadavek na konec židovské suverenity v regionu, ale jako úplný konec židovské etnické přítomnosti v regionu vůbec," sdělil magistrát hlavního města Prahy v rozhodnutí zveřejněném 30. listopadu.

Tuto demonstraci se tedy magistrát hlavního města Prahy rozhodl předem zakázat. Podle serveru Seznam zprávy se ale iniciativa "Ne naším jménem! - Za spravedlivý mír na Blízkém východě" chystá proti zákazu magistrátu podat žalobu ke správnímu soudu.