Po celou dobu stavby budou na magistrále zachovány dva jízdní pruhy pro každý směr. Jeden jízdní pruh bude veden v opravovaném jízdním pásu a druhý v protisměrném. V rámci oprav budou muset řidiči počítat i s několikaminutovým zpožděním.

Podle expertů je povrch komunikace v úseku od Nuselského mostu přes Kongresovou ulici po most přes Táborskou ulici starý již 12 let. Vykazuje četné trhliny a nesplňuje nadále protihlukové parametry. V obou směrech budou proto vyměněny nízkohlučné kryty vozovky a další asfaltové vsrtvy o celkové tloušťce 100 milimetrů.

Oprava trati zastaví v Holešovicích od pátku 27. října do úterý 5. prosince 2023 tramvaje. Nepojedou mezi zastávkami Výstaviště a Nádraží Holešovice.
Cestující, pozor. Nepojedou tramvaje na nejfrekventovanějších místech v Praze

„Součástí bude kromě výměny povrchu vozovky také oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace, vyrovnání a výměna poškozených obrubníků nebo výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí. Na závěr bude položena nová asfaltová vrstva s nízkou hlučností, obnoveno vodorovné dopravní značení a všechny mosty na tomto úseku se dočkají nových elastických závěrů. V rámci prací dojde také k úpravě zdejší vegetace, zejména keřů, aby při průjezdu a parkování v tomto úseku neomezovaly a neohrožovaly řidiče,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti EUROVIA CS, která opravy realizuje.

Opravy magistrály v ulici 5. května.Opravy magistrály v ulici 5. května.Zdroj: VINCI Construction CS a.s.

Opravy budou rozděleny do několika fází. Při té první, která potrvá dva dny, a to od 1. do 3. listopadu stavbaři demontují betonová svodidla z přejezdů středního dělicího pásu a opraví přejezdy. Od 4. listopadu do 15. prosince bude probíhat oprava vozovky ve směru z centra na dálnici D1.

Dopravní omezení budou mezi 16. a 17. prosincem odstraněna a k dalším opravám magistrály se stavaři vrátí až na jaře příštího roku, kdy vozovku čeká oprava ve směru do centra k Nuselskému mostu.