Studii v úterý projednává výbor pro dopravu zastupitelstva hlavního města, Pražský deník ji má k dispozici. Kloknerův ústav v něm navrhuje, aby došlo k výměně konstrukce rámových předpolí a zesílení obloukové části mostu. Oprava by měla trvat dva roky. Začít by měla v září příštího roku, náklady odhadl Kloknerův ústav na 476 milionů korun.

Studie vznikla na základě požadavku jednání pražských radních loni na konci listopadu, autoři měli ve studii řešit varianty citlivé rekonstrukce. Autoři měli přijít s návrhem statického řešení i například porovnat životnost mostu po rekonstrukci s porovnáním s návrhovou životností nového mostu.

Ze čtyř variant autoři doporučili verzi, kdy dojde k odtěžení a výměně zásypu klenbových pasů včetně opravy hydroizolací, odvodnění, rekonstrukce roznášecí betonové desky pod vozovkou a současně zesílení klenbových pasů nadbetonávkou. Současně má dojít k dotěsnění a zesílení stávajících základů a pilířů pro omezení migrace vody. Pokud dojde opravě, prodlouží se tím životnost mostu nejméně o padesát let.

Během opravy není možné zachovat provoz

Vybranou variantu považuje tým z Kloknerova ústavu pod vedením ředitele Jiřího Kolíska za kompromis z hlediska ekonomického, doby výstavby, dosažení zatížitelnosti podle v současné době platných norem trvanlivosti a zbytkové životnosti. „Tato varianta umožní obousměrný provoz tramvají, nákladní dopravy (32 t) i převedení sítí v potřebném množství. Zároveň budou zachovány v maximální možné míře autentické materiály a konstrukční prvky této technické stavby,“ napsali autoři do studie.

Samotná oprava je naplánována v harmonogramu Kloknerova ústavu na září příštího roku. Jde však o značně optimistický termín, dosud není vybrán ani projektant. Trvat má nejméně dva roky. „Ve všech variantách není možné na mostě zachovat provoz individuální automobilové dopravy, městské hromadné dopravy (tramvaje, případně náhradní autobusová doprava) a pohyb pěších a cyklistů,“ uvádí studie k dopravnímu opatření během opravy. Praha také musí vyřešit, kam převede sítě vedené mostem během jeho opravy. Ve hře je vybudování provizorního mostu nebo vedení sítí po zábradlí.

Praha řeší budoucnost Libeňského mostu několik let. Minulá koalice ho chtěla zbourat a postavit nový. Kubistický most je ve špatném stavu, během loňského roku byl dokonce nějakou dobu zavřený. Nová koalice bourání odmítla, současný náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) se naopak před příchodem do politiky angažoval v hnutí za jeho zachování.