Školní botanická zahrada se nachází v odloučeném pracovišti školy na adrese Pod Táborem 17 na pomezí Malešic a Hrdlořez. „Školní botanická zahrada je součástí areálu, ve kterém probíhá odborný výcvik žáků studujících učební nebo maturitní zahradnicky zaměřené obory. Botanická zahrada vznikla z původního historického parku, založeného v roce 1920 tehdejším významným zahradním architektem Františkem Thomayerem,“ uvedl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Most vede přes slepé rameno zdejšího rybníka a byl postaven na základech původního sto let starého mostu. Na jeho výstavbě se podíleli výhradně žáci – učni místní školy, kteří zde studují učební obory tesař, zámečník a zedník. Hlavním použitým stavebním materiálem je smrkové a jedlové dřevo z českých lesů a ocelová nosná konstrukce. „Celá dřevěná část mostu byla sestavena podle starých technik tesařského řemesla,“ řekl vedoucí učitel odborného výcviku tesařů Radek Andrlík.

Předkové by byli pyšní 

Zábradlí je tvořeno ze sloupků, podélníků, madla a výplňových křížů navzájem spojených pomocí čepů a dlabů. Při výstavbě nového mostu bylo postupováno konstrukčně i esteticky podle dostupných dobových informací a fotografií. Před samotným slavnostním přestřižením pásky byla provedena statická zatěžovací zkouška. „Most ve zkoušce obstál na výbornou, a mohl být tedy slavnostně předán do užívání návštěvníkům botanické zahrady. Věřím, že naši předkové by se za práci našich současných žáků v žádném případě nestyděli,“ řekl Miloslav Janeček.

Slavnostního zpřístupnění mostu se zúčastnil i primátor hlavního města Prahy, chválil zejména odvedenou práci. „Je úžasné, že celý most byl postaven za přibližně dva měsíce. Z pracovitosti a šikovnosti žáků této školy by si měli vzít příklad mnozí zaměstnanci renomovaných stavebních firem,“ podotkl Hřib během slavnostního aktu.

Školní botanická zahrada je celoročně bezplatně přístupná veřejnosti.