K dosavadním 88 zvláště chráněným přírodním územím v Praze přibylo Prameniště Blatovského potoka v Klánovicích. Jeho garanty a strážci budou děti z místního dětského domova.

Politici a demonstranti

Městská rada o zřízení přírodní památky rozhodla sice již v srpnu, oficiálně vyhlášena byla ale na místě až ve čtvrtek náměstkyní pražského primátora Marií Kousalíkovou (ODS) a radním Petrem Štěpánkem (SZ).

Právě přítomnost politiků byla příčinou, proč zde demonstrovaly dvě desítky klánovických obyvatel proti záměru společnosti Forest Golf Resort zřídit zde osmnáctijamkové golfové hřiště.

Jediné rašeliniště v metropoli

Přírodní památka leží v katastrálním území Klánovice, v těsné blízkosti přírodní rezervace. Chráněné území má rozlohu přibližně 5 hektarů.

„Jedná se o první přírodní památku vyhlášenou městem po roce 1989 a zároveň o první z řady plánovaných chráněných území na základě městem schválené Koncepce ochrany přírody a krajiny v hlavním městě Praze,“ uvedl pražský primátor Pavel Bém (ODS), který se kvůli návštěvě dalajlamy ze slavnostního vyhlášení omluvil.

„V 90. letech si každý hleděl konzumu a svého osobního prospěchu a na ochranu přírody v Praze nezbýval čas. To se nyní mění. Území prameniště je cenné především svým mokřadním charakterem s výskytem vzácných bezobratlých živočichů a hub, kterým vyhovuje zdejší jedinečný biotop chudý na živiny. Jedná se prakticky o jediné rašeliniště na území metropole,“ řekl radní pro životní prostředí Petr Štěpánek a dodal: „Okolní lesy jsou vlastně takovým filtrem, který zabraňuje pronikání splachů z polí a tím pomáhají vytvářet toto unikátní prostředí.“

Blatovskýpotok

Délka toku: cca 2 km
Povodí: cca 6,5 km2

Blatovský potok má dva prameny jihozápadně od Klánovic. Jižně od Újezdu nad Lesy ústí zprava do Běchovického potoka. Protéká jezírkem Na Planinách a Klánovickým lesem, katastry Horní Počernice (západní pramen), Klánovice a Běchovice.

Čestná stráž

Patrony a strážci nové přírodní památky se staly děti z klánovického dětského domova, které se společně se svými vychovatelkami v čele s ředitelkou dětského domova Danou Kuchtovou, bývalou ministryní školství, slavnostního vyhlášení účastnily. Dostaly dárky a byly odekorovány jako čestná stráž přírodní památky s tím, že budou každé čtyři měsíce na magistrát hlásit, v jakém je stavu.

Poněkud je ale vyděsily protesty některých demonstrantů, kteří hlasitě křičeli na přítomnou náměstkyni primátora Marii Kousalíkovou. Jeden z chlapečků se dokonce rozplakal a ptal se Kuchtové: „Teto, bude válka? Já se bojím!“ close zoom_in

Golf stále rozděluje

Děti uklidňovala i Kousalíková a demonstrantům odpovídala: „Nesouhlasím se zatahováním dětí do politických záležitostí.“ Situaci se snažila uklidnit i Kuchtová: „Také nesouhlasím s kácením stromů kvůli golfu, ale ta děcka za to nemohou. Řešme to jinde a jindy bez dětí. Chceme, aby naše děti spolupracovaly na ochraně přírody. S golfem to v tuto chvíli nemá nic společného.“ „Je to ve stejném lese,“ ozývalo se z hloučku demonstrantů.

Ti ještě dlouho po skončení oficiální části programu vyhlášení přírodní rezervace na místě s politiky diskutovali. „Jsme proti kácení zdejších stromů kvůli golfu a využijeme jakoukoliv příležitost, jak to dát najevo,“ sdělil přibližně dvacetiletýmladík třímající transparent, který zatvrzele odmítal uvést své jméno.

Na území Prahy je nyní zajištěna legislativní ochrana 89 maloplošných zvláště chráněných území, která jsou vyhlášena za přírodní památku nebo přírodní rezervaci. Ty zaujímají plochu 2200 ha, tedy čtyři procenta z celkové rozlohy města. Na území Prahy je zároveň zřízeno 11 přírodních parků. Současně je provedena registrace 24 významných krajinných prvků, zejména botanicky cenných.

Seznam pražských chráněných území
1 Baba
2 Barrandovské skály
3 Bažantnice v Satalicích
4 Bílá skála
5 Bohnické údolí
6 Branické skály
7 Cihelna v Bažantnici
8 Cikánka I.
9 Cikánka II.
10 Ctirad
11 Čimické údolí
12 Dalejský profil
13 Divoká Šárka
14 Dolní Šárka
15 Havránka
16 Homolka
17 Housle
18 Hrnčířské louky
19 Hvížďalka
20 Cholupická bažantnice
21 Chuchelský háj
22 Chvalský lom
23 Jabloňka
24 Jenerálka
25 Kalvárie v Motole
26 Klánovický les - Cyrilov
27 Klapice
28 Královská obora
29 Krňák
30 Ládví
31 Letenský profil 32 Lítožnice
33 Lochkovský profil
34 Meandry Botiče
35 Milíčovský les a rybníky
36 Modřanská rokle
37 Motolský ordovik
38 Mýto
39 Nad mlýnem
40 Nad závodištěm
41 Obora Hvězda
42 Obora v Uhříněvsi
43 Okrouhlík
44 Opatřilka – Červený lom
45 Opukový lom P.Kopanina
46 Ortocérový lůmek
47 Pecka
48 Petřínské skalky
49 Pitkovická stráň
50 Počernický rybník
51 Podbabské skály
52 Podhoří
53 Podolský profil
54 Pod školou
55 Pod Žvahovem
56 Požáry
57 Pražský zlom
58 Prokopské údolí
59 Prosecké skály
60 Radotínské skály
61 Radotínské údolí
62 Rohožník - lom v Dubči 63 Salabka
64 Sedlecké skály
65 Skalka
66 Slavičí údolí
67 Staňkovka
68 Střešovické skály
69 Šance
70 Trojská
71 U Branického pivovaru
72 Údolí Kunratického potoka
73 Údolí Únětického potoka
74 U Hájů
75 U Nového mlýna
76 U Závisti
77 Velká skála
78 V Hrobech
79 Vidoule
80 Vinořský park
81 Vizerka
82 V Pískovně
83 Xaverovský háj
84 Zámky
85 Zlatnice
86 Zmrzlík
87 Železniční zářez
88 Letiště Letňany
89 nově také Prameniště Blatovského potok