Tisícům žáků a studentů pražských základních a středních škol začal školní rok. Prvňáčků přibylo, někde až rekordně, naopak mírně poklesl počet středoškoláků.

Výchova ke kritickému myšlení

Přesto vzniklo nové čtyřleté gymnázium Milady Horákové v ulici Na planině v Praze 4, kam do prvních dvou tříd nastoupilo prvních 58 studentů. Protože gymnázium nese jméno nejznámější české bojovnice za svobodu, popravenou komunistickým režimem, zaměří se na výuku moderních dějin, jako prevence proti totalitnímu a nedemokratickému myšlení.

„Celý projekt gymnázia byl z velké části postaven na intenzivní spolupráci s Klubem Milady Horákové a Konfederací politických vězňů,“ říká ředitel gymnázia Filip Novák a dodává: „I díky tomu bude škola zaměřená na novodobé dějiny, protože budeme mít přímé kontakty na historiky Klubu Milady Horákové, kteří již pro nás připravují seminární bloky, takže se s událostmi posledního století studenti seznámí mnohem dříve, než na ostatních školách.“

Právě to bude nejzřetelnějším rysem gymnázia. Studenti se budou intenzivně věnovat odkazu našich novodobých dějin.

Poznat minulost

„Případ Milady Horákové symbolizuje vše, co nám komunismus přinesl a zároveň je to vzácný příklad pro naši pragmatickou dobu,“ uvedl během slavnostního zahájení školního roku, kdy zazněla i státní hymna, místopředseda senátu Jiří Liška (ODS), který byl společně s ministryní školství a mnohými dalšími politiky zdejším hostem.

„Odkaz Milady Horákové spojuje minulost s budoucností. To prvé musíme poznávat, abychom se v tom druhém vyvarovali chyb. Studenti by měli čerpat ze studnice poznání, které bylo tak draze vykoupeno,“ dodal František Šedivý, předseda Klubu Milady Horákové, který má v budově školy své sídlo.

Zájem byl dvojnásobný

Právě výuka moderních dějin je to, co sem většinu studentů nalákalo. Přihlásil se jich téměř dvojnásobek, než mohl být přijat. Například Jakub Valík je až z Říčan u Prahy a přesto se rozhodl každý den dojíždět vlakem, aby se dozvěděl víc o naší nedávné minulosti. „Zajímám se o moderní dějiny a jméno Milady Horákové mi není neznámé. Když jsem v novinách četl o této škole, neváhal jsem a přihlásil se,“ říká Valík.

„Městská část má mnoho povinností - například stavíme hřiště, opravujeme školy, děláme akce pro veřejnost. Otevření Gymnázia Milady Horákové chápu ale jako politickou povinnost. Jde o jednu z mála věcí, kterou můžeme důrazně politicky udělat, a to je upozorňovat na hříchy minulosti. Doufám, že gymnázium s orientací na novodobé dějiny přispěje k tomu, aby se na tyto hříchy nezapomnělo,“ zakončil Pavel Horálek (ODS), starosta Prahy 4, která poskytla nové škole prostory.