Když před dvěma lety zemřela učitelka Střední průmyslové školy Na Třeběšíně, ukázalo se, že ji již delší dobu šikanovali tři studenti. Metropole se na základě tohoto případu rozhodla provést průzkum na pražských středních školách. Dotazníkové šetření se zaměřilo na vztahy mezi učiteli a žáky i mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci. „Celkově se výzkumu zúčastnilo téměř 40 tisíc studentů a čtyři tisíce pedagogů,“ uvedla ředitelka výzkumu společnosti SC&C Jana Hamanová.

Šikana na školách v metropoli

Ukázalo se, že pražští studenti se ve školách cítí dobře. Celkové klima totiž ohodnotili pozitivně. Nejvýše se v hodnocení napříč školami vyšplhala úroveň vztahů mezi spolužáky.

Učitelé by se měli více zaměřit na přestávky

Faktor, na kterém by mohly školy zapracovat, jsou přestávky. To je totiž doba, kdy dění ve třídě nemají učitelé přímo pod kontrolou. Mezi spolužáky se pak mohou dít negativní věci. „Objevují se školy, kde by bylo dobré, aby ředitelé hledali důvody negativního hodnocení,“ připomněla Hamanová.

Hodnocení pedagogů se příliš od studentského neliší, celkové klima vnímají dokonce ještě pozitivněji. Na druhou stranu mezi nimi nepanují úplně přátelské vztahy. „Velmi odlišná je také u jednotlivých škol podpora vedení sboru,“ uvedla Hamanová.

Úplně nejlépe vyšly v průz-kumu konzervatoře, hůře pak střední odborné školy. „Na běžných školách žáci nejlépe hodnotí učitelský sbor například na VOŠ a SUŠ Václava Hollara, na Masarykově střední škole chemické či na Gymnáziu Jana Keplera,“ vyjmenovala radní pro školství Irena Ropková (ČSSD).

Kompletní výsledky průzkumu město zveřejní na konci ledna, tedy poté, až se s nimi seznámí ředitelé škol. „Zařízením, kde byla identifikovaná výstražná světla, bude věnována speciální pozornost,“ dodala radní.

Šikany a kyberšikany přibylo

Přestože průzkum dopadl pozitivně, výsledky jsou průměrem všech dotazníků. Navíc podle výroční zprávy České školní inspekce případů, kdy školy musí řešit šikanu či kyberšikanu neubývá. Za loňský školní rok se v celé republice muselo případy šikany zabývat 39 procent středních škol. Stejné číslo to bylo i o rok dříve.