Největším znečišťovatelem ovzduší v Praze je automobilová doprava. Nový dokument srovnává dopravní opatření používaná evropskými zeměmi a městy, když chtějí snížit množství znečišťujících látek v ovzduší při vzniku smogové situace.

Mezi opatřeními by mohlo být omezení vjezdu pro určité skupiny vozidel

„Díky odboru ochrany přírody máme k dispozici studii společnosti ATEM, která vypracovala rešerši o regulativních dopravních opatřeních aplikovatelných v podmínkách hlavního města při vzniku smogové situace," uvedla ve čtvrtek radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice) v tiskové zprávě.

Mezi opatřeními může být například omezení vjezdu pro určité skupiny vozidel s příslušným stářím a emisemi. Druhou možností je pak třeba povolení vjezdu autům s vybraným posledním číslem na registrační značce.

Hlavní město bude vypracovávat další podklady 

Z analýzy také vyplynulo, že další možností, kterou využívají některá evropská města, je, že kromě omezování provozu aut by bylo možné navýšit počet spojů MHD nebo snížit ceny za přepravu. Možná je také podpora elektromobilů či sdílení automobilů, takzvaného carsharingu.

Hlavní město nyní bude vypracovávat další podklady a analýzy, na jejichž základě vybere opatření vhodná pro Prahu. „Kvalita ovzduší v Praze se za poslední roky zlepšila. Snížily se hodnoty pro oxid dusičitý, pro těkavé organické látky i pro částice PM2,5. Nejméně příznivá je situace u částic PM10, kde je pokles zatím malý," uvedla Plamínková.

Meteorologové vyhlásili v Praze smogovou situaci letos už třikrát

Poslední platný regulační řád Praha měla v roce 2012, ale ten již neplatí. Původní plán ale řešil především problém se zplodinami z výfukových plynů, které Prahu v současné době příliš netrápí. Největším problémem jsou zmíněné prachové částice označované jako PM10.

Meteorologové vyhlásili v Praze kvůli vysokým koncentracím prachu v ovzduší smogovou situaci letos již třikrát. Smogová situace bývá vyhlašována, pokud aspoň na polovině měřicích stanic překročil výskyt škodlivin dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán jeho pokles.