Česká obec sokolská, založená v roce 1862, je jednou z nejvýznamnějších tělocvičných a vlasteneckých organizací v české historii. Její základy stojí na principech demokracie, svobody a všestranného tělesného rozvoje. Nyní přichází kniha, která zábavnou a přístupnou formou přibližuje dějiny Sokola jak dětem, tak dospělým.

Publikace s názvem "Lví silou, vzletem sokolím" a podtitulem "Dějiny Sokola v komiksu" vyšla v nakladatelství Argo. Autorem scénáře je Zdeněk Ležák, který se spojil s kreslířem Michalem Kociánem, aby vytvořili tento unikátní komiksový příběh. Tato dvojice už má za sebou úspěšné projekty jako "Stopa legionáře", "Tři králové" a "Anthropoid aneb zabili jsme Heydricha".

"Z mého pohledu autora nám to navazuje a zapadá do této řady. Lví silou, vzletem sokolím je velký příběh vlastenectví a tyhle knihy utužují zdravý národní sebeuvědomění a vlastenectví. A to přesně Sokol vyjadřuje. Když si komiks přečtu, tak si to uvědomím a přispívá to ke správné výchově pro rodinu, pro vlast," říká Zdeněk Ležák o důvodech, proč si sokolské vyprávění pořídit.

Křest knihy Lví silou, vzletem sokolím - dějiny Sokola v komiksu | Video: Deník/Radek Cihla

Na vzniku knihy se podíleli odborníci z České obce sokolské (ČOS) a Vojenského historického ústavu. "Sokol zažil slavné chvíle i dramatické pády. Organizace byla v průběhu své historie třikrát zakázána, vždy v okamžicích, kdy se znelíbily ryze demokratické a svobodomyslné principy, na nichž byla vybudována. Můžeme si položit otázku, za má Sokol své místo v dnešní době, i 162 let od svého vzniku. Myšlenky a ideje Sokola jsou stále aktuální, pochopitelné a smysluplné i dnes, kdy mohou utvořit pevný přístav v uspěchaném světě," píší vzdělavatelé ČOS v úvodníku knihy.

Kniha vznikala od roku 2021, kdy autoři pravidelně scházeli v kavárně Slavia, kde pilovali scénář a hodnotili náčrty kreseb. "Původně jsme chtěli knihu dokončit již v roce 2023, konkrétně jsme směřovali křest a představení k Památnému dni sokolstva. Nakonec se nám to opět protáhlo až do letošního jara. Nicméně alespoň to tím pádem může být kniha ke sletu, jímž také končí," říká Lukáš Křemen, člen vzdělavatelského odboru ČOS.

Michal Kocián, jehož rodiče byli aktivními členy Sokola, se do kreslení této knihy pustil s osobním zájmem. "Na kresbách jsem pracoval asi rok a půl. Náročná práce to byla v tom, že tam byla spousta osob a náročné obrázky sletů. A pak byl výzvou to dát na stránku, aby to vypadalo pěkně," uvedl Kocián.

Křest knihy Lví silou, vzletem sokolím - dějiny Sokola v komiksu | Video: Deník/Radek Cihla

Kniha "Lví silou, vzletem sokolím" je populárně-naučnou formou, která přiblíží historii a současnost České obce sokolské nejen jejím členům, ale i široké veřejnosti. Je to příběh, který čtenáře osloví svou bohatou historií a inspiruje je k zamyšlení nad hodnotami, které jsou důležité i v dnešním světě.