Obnovu druhově pestrých biotopů má na svědomí cílená pastva ovcí a koz. Vršky s vápencovým podložím nedaleko Zadní Kopaniny se pro intenzivní zemědělství nehodí a proto v posledních desetiletích zarůstaly.

"Spásání je přesně to, co rostliny potřebují. Nechceme přijít o vzácné druhy květin, tak stáda pravidelně přeháníme," vysvětluje Martina Skohoutilová, jedna ze zakladatelek spolku. Zvířata se nepasou na volno, nýbrž za elektrickou sítí, kterou nabíjí solární panel. Jedním z cílů je záchrana zdejší populace kriticky ohroženého motýla okáče metlicového. Ještě v roce 2017 zde byl viděn pouze dvakrát, loni bylo možné spatřit i 20 jedinců během jediného dne.

Okáč metlicový patří mezi tzv. deštníkový druh, se kterým se vracejí i další méně nápadné druhy, jako je soumračník podobný či perleťovec prostřední. Z rostlin jsou to pak například koniklec luční či třemdava bílá.

Spolek Pražská pastvina založilo několik nadšenců v roce 2016, kozy a ovce začali cíleně pást v následujícím roce. "Jezdívali jsme na obdobná místa na Pálavu. Řekli jsme si, proč máme jezdit až na Moravu, když u Prahy máme také lokality, které si zaslouží podobnou péči," vypráví Skohoutilová.

Spolek následně oslovil radotínskou cementárnu, které většina pozemků patří a ta s projektem souhlasila. O unikátní biotop se nyní stará deset stálých členů spolku, kterým příležitostně vypomáhají dvě desítky dobrovolníků. Všichni mají stále zaměstnání nebo studují a ochraně krajiny věnují pouze svůj volný čas.

Ten, kdo chce přijít na brigádu nebo jenom obdivovat vzácnou faunu a flóru, může využít některý z termínů, které spolek vypisuje na Facebooku.
Na prohlídky sem chodí i školy.

"Nejsou k nám žádné vstupní podmínky. Práce se mění podle ročních období, v zimě je to možná trochu špinavější práce u zvířat, pak ale přijde odměna na jaře a v létě," přibližuje Skohoutilová. "Občas se nám někdo ozve s tím, že si chce vyčistit hlavu od života ve velkoměstě. Když nám pomůže s prací, přespávat pak může v maringotce nebo pod širákem," dodává Skohoutilová.